User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/08/10 14:42]
signumbelli1914
start [2019/09/22 18:39] (current)
signumbelli1914
Line 10: Line 10:
 [[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiHistory|Wiki History]] [[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiHistory|Wiki History]]
  
-Tento wikiprojekt je součástí portálu ​velka.valka.cz: [[http://velka.valka.cz/]]\\+Tento wikiprojekt je součástí portálu ​velkavalka.info: [[http://www.velkavalka.info]]\\
 Fórum, kde je možné o první světové válce diskutovat: [[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​9|Forum valka.cz]]\\ Fórum, kde je možné o první světové válce diskutovat: [[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​9|Forum valka.cz]]\\
 Stránky našeho občanského sdružení/​spolku:​ [[http://​signumbelli1914.cz|Signum belli 1914]]\\ Stránky našeho občanského sdružení/​spolku:​ [[http://​signumbelli1914.cz|Signum belli 1914]]\\
-Galerie obrázků tady: [[http://velka.valka.cz/​galerie/​|Galerie]]\\ +Galerie obrázků tady: [[http://velkavalka.info/​galerie/​|Galerie]]\\ 
-Blog portálu ​velka.valka.cz: [[http://​velkavalka.wordpress.com|Blog]]\\+Blog portálu ​velkavalka.info: [[http://​velkavalka.wordpress.com|Blog]]\\
 Kontakt na nás: __signumbelli1914@gmail.com__\\ Kontakt na nás: __signumbelli1914@gmail.com__\\
 \\ \\
-Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://​ee.valka.cz/​pages/​index.php|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj, který používáme pro organizaci komplexnějších dat a vytváření přehledů.))\\ +Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://​ee.valka.cz|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj, který používáme pro organizaci komplexnějších dat a vytváření přehledů.))\\ 
-Náš web o černovírském hřbitovu: [[http://1914.valka.cz/​Cernovir/​pages/​aktualne.php]]+Náš web o černovírském hřbitovu: [[http://signumbelli1914.cz/​Cernovir]]
start.1470832928.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:44 (external edit)