User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
start [2019/09/22 18:39] (current)
signumbelli1914
Line 13: Line 13:
 Fórum, kde je možné o první světové válce diskutovat: [[http://forum.valka.cz/index.php/f/9|Forum valka.cz]]\\ Fórum, kde je možné o první světové válce diskutovat: [[http://forum.valka.cz/index.php/f/9|Forum valka.cz]]\\
 Stránky našeho občanského sdružení/spolku: [[http://signumbelli1914.cz|Signum belli 1914]]\\ Stránky našeho občanského sdružení/spolku: [[http://signumbelli1914.cz|Signum belli 1914]]\\
-Galerie obrázků tady: [[http://velka.valka.cz/galerie/|Galerie]]\\ +Galerie obrázků tady: [[http://velkavalka.info/galerie/|Galerie]]\\ 
-Blog portálu velka.valka.cz: [[http://velkavalka.wordpress.com|Blog]]\\+Blog portálu velkavalka.info: [[http://velkavalka.wordpress.com|Blog]]\\
 Kontakt na nás: __signumbelli1914@gmail.com__\\ Kontakt na nás: __signumbelli1914@gmail.com__\\
 \\ \\
 Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://ee.valka.cz|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj, který používáme pro organizaci komplexnějších dat a vytváření přehledů.))\\ Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://ee.valka.cz|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj, který používáme pro organizaci komplexnějších dat a vytváření přehledů.))\\
-Náš web o černovírském hřbitovu: [[http://1914.valka.cz/Cernovir]]+Náš web o černovírském hřbitovu: [[http://signumbelli1914.cz/Cernovir]]
start.txt · Last modified: 2019/09/22 18:39 by signumbelli1914