User Tools

Site Tools


strategickastudie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
strategickastudie [2015/11/13 20:18]
signumbelli1914
strategickastudie [2019/06/22 15:10] (current)
Line 3: Line 3:
 Tady bych se postupně snažil zveřejňovat části tohoto díla, které jsem si prio své potřeby přeložil. Pokud se chce někdo přidat budu jenom rád. Tady bych se postupně snažil zveřejňovat části tohoto díla, které jsem si prio své potřeby přeložil. Pokud se chce někdo přidat budu jenom rád.
  
-  * [[strategickastudie1|Strategická studie války 1914-1918, 1. díl]] (do září 1914)+  * [[strategickastudie1|Strategická studie války 1914-1918, 1. díl]] (Период от объявления войны до начала сентября 1914 г.)
   * [[strategickastudie2|Strategická studie války 1914-1918, 2. díl]] (Период с 1(14) сент. по 15(28) ноября 1914 г.)   * [[strategickastudie2|Strategická studie války 1914-1918, 2. díl]] (Период с 1(14) сент. по 15(28) ноября 1914 г.)
-  * [[strategickastudie3|Strategická studie války 1914-1918, 3. díl]]+  * [[strategickastudie3|Strategická studie války 1914-1918, 3. díl]] (Период с 12 (25) ноября 1914 г. по 15 (28) марта 1915 г.)
   * [[strategickastudie4|Strategická studie války 1914-1918, 4. díl]]   * [[strategickastudie4|Strategická studie války 1914-1918, 4. díl]]
-  * [[strategickastudie5|Strategická studie války 1914-1918, 5. díl]] +  * [[strategickastudie5|Strategická studie války 1914-1918, 5. díl]] (Период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. ) 
-  * [[strategickastudie6|Strategická studie války 1914-1918, 6. díl]] +  * [[strategickastudie6|Strategická studie války 1914-1918, 6. díl]] (Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года.) 
-  * [[strategickastudie7|Strategická studie války 1914-1918, 7. díl]]+  * [[strategickastudie7|Strategická studie války 1914-1918, 7. díl]] (Кампания 1917 г.)
strategickastudie.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)