Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php:42) in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/inc/actions.php on line 42
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste [Velká válka]

User Tools

Site Tools


urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste

Určení rakouských jednotek pro jednotlivá bojiště

(OULK - příloha 4)

Z pohledu plánů B a R na válku na Balkáně, resp. proti Rusku byly jednotky rakouské armády rozděleny (v zásadě na úrovni armádních sborů) do tří skupin:

A Staffel

Většina rakouské armády (zhruba 3/5 sil) byla určena v každém případě pro boj s Ruskem. Případná částečná mobilizace proti Srbsku se jí tedy netýkala, v případě všeobecné mobilizace nastupovala do Haliče. Jednalo se o sbory:

 • I. (Kraków) - 3 divize
 • II. (Wien) - 3 divize
 • III. (Graz) - 3 divize
 • malá část IV. (Budapest) - 1 divize
 • V. (Bratislava) - 3 divize
 • VI. (Košice) - 3 divize
 • X. (Przemyśl) - 3 divize
 • XI. (Львів) - 3 divize
 • XII. (Sibiu) - 3 divize
 • XIV. (Innsbruck) - 3 divize

Její síla byla 28 pěších divizí, 10 jezdeckých divizí a 21 domobraneckých a pochodových brigád.

Minimalgruppe Balkan

Minimální skupina Balkán byla určena v každém případě pro boj se Srbskem a Černou Horou (považovalo se za jisté, že v případě války s Ruskem bude nutno vojensky zajistit i hranice se Srbskem). V případě částečné i všeobecné mobilizace nastupovala do Bosny (a zčásti do jižních Uher). Jednalo se o sbory doplňované z oblastí sousedících se Srbskem:

 • malá část VII. (Temesvár) - 1 divize (20 HID)
 • XIII. (Zagreb) - 3 divize (7 a 36 ID, 42 HID)
 • XV. (Sarajevo) - 2 divize (1 a 48 ID)
 • XVI. (Dubrovnik) - 2 divize (18 a 47 ID)

(pozn.: XV. a XVI. sbory se skládaly prakticky z horských brigád)

Její celková síla byla 8 pěších divizí a 7 domobraneckých a pochodových brigád.

B Staffel

Zbytek jednotek tvořil operační skupinu, která byla v případě války na Balkáně určena pro boj se Srbskem, v případě války s Ruskem pro boj s Ruskem. V případě částečné mobilizace proto nastupovala do jižních Uher, v případě všeobecné mobilizace do východní Haliče. Při výběru těchto sborů bylo hlavním kritériem to, aby v případě války pouze se Srbskem nebyly na srbskou frontu odeslány vojenské jednotky z oblastí, sousedících s dalšími potenciálně nepřátelskými státy (Ruskem, Itálií, Rumunskem), proto byly tvořeny jednotkami těchto sborů z Čech a Uher:

 • většina IV. (Budapest) - 3 divize (31 a 32 ID, 40 HID)
 • většina VII. (Temesvár) - 3 divize (17 a 34 ID, 23 HID)
 • VIII. (Praha) - 3 divize (9 a 19 ID, 21 LID)
 • IX. (Litoměřice) - 2 divize (29 ID, 26 LID)

Její síla byla 11 pěších divizí, 1 jezdecká divize a 6 domobraneckých a pochodových brigád.

Tzv. záloha vrchního velení

Z jednotek sborů přiřazených do Staffel B byla vyčleněna 10. pěší divize (Josefov, IX. sbor) a 95. domobranecká brigáda (Praha, VIII. sbor), které měly v případě částečné mobilizace namísto odeslání na srbskou frontu zůstat posádkou v Čechách (kde se předpokládaly v souvislosti s válkou proti Srbsku možné nepokoje; 10. divize byla také zvolena proto, že byla považována na základě zkušeností z částečné mobilizace proti Srbsku v roce 1912 za nespolehlivou). V případě války s Ruskem měly být odeslány na ruskou frontu společně s celou Staffel B.

Z jednotek sborů přiřazených do Staffel A byly vyčleněny 1. domobranecká brigáda (Vídeň, II. sbor), 40. domobranecká brigáda (Brno, II. sbor), 103. domobranecká brigáda a 9. honvédská pochodová brigáda (obě Kluž, XII. sbor) a 12. pochodová brigáda a 10. honvédská pochodová brigáda (obě Sibiu, XII. sbor), které neměly být nasazeny na ruskou frontu, ale měly zajišťovat v Sedmihradsku hranici s Rumunskem.

urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1