User Tools

Site Tools


urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste [2014/03/30 12:08]
signumbelli1914 [Minimalgruppe Balkan]
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste [2014/04/07 18:21]
signumbelli1914 [Staffel A]
Line 5: Line 5:
 Z pohledu plánů B a R na válku na Balkáně, resp. proti Rusku byly jednotky rakouské armády rozděleny (v zásadě na úrovni armádních sborů) do tří skupin: Z pohledu plánů B a R na válku na Balkáně, resp. proti Rusku byly jednotky rakouské armády rozděleny (v zásadě na úrovni armádních sborů) do tří skupin:
  
-===== Staffel ​A =====+===== A Staffel ​=====
  
 Většina rakouské armády (zhruba 3/5 sil) byla určena v každém případě pro boj s Ruskem. Případná částečná mobilizace proti Srbsku se jí tedy netýkala, v případě všeobecné mobilizace nastupovala do Haliče. Jednalo se o sbory: Většina rakouské armády (zhruba 3/5 sil) byla určena v každém případě pro boj s Ruskem. Případná částečná mobilizace proti Srbsku se jí tedy netýkala, v případě všeobecné mobilizace nastupovala do Haliče. Jednalo se o sbory:
Line 26: Line 26:
   * malá část VII. (Temesvár) - 1 divize (20 HID)   * malá část VII. (Temesvár) - 1 divize (20 HID)
   * XIII. (Zagreb) - 3 divize (7 a 36 ID, 42 HID)   * XIII. (Zagreb) - 3 divize (7 a 36 ID, 42 HID)
-  * XV. (Sarajevo) - 2 divize (1 a 48 ID) (skládaly se z horských brigád+  * XV. (Sarajevo) - 2 divize (1 a 48 ID) 
-  * XVI. (Dubrovnik) - 2 divize (18 a 47 ID) (skládaly ​se z horských brigád)+  * XVI. (Dubrovnik) - 2 divize (18 a 47 ID) 
 +(pozn.: XV. a XVI. sbory se skládaly prakticky ​z horských brigád)
  
 Její celková síla byla 8 pěších divizí a 7 domobraneckých a pochodových brigád. Její celková síla byla 8 pěších divizí a 7 domobraneckých a pochodových brigád.
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)