User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
velikosti_armad [2017/10/22 16:56] – [Velká Británie] signumbelli1914velikosti_armad [2020/02/02 13:49] – [Rusko] signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Velikosti armád ====== ====== Velikosti armád ======
  
-Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 %v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15))+Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 % v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15)). Za celou válku povolaly státy Dohody 39 000 000 mužů k bojové službě (dále bojovníků), Centrální mocnosti 21 200 000 mužů (celkový počet mobilizovaných je zhruba o 15-20 % vyšší). ((OULK 7, str. 914 angl. verze))
 ===== Rakousko-Uhersko ===== ===== Rakousko-Uhersko =====
  
 Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do rakousko-uherské armády, a kolik z nich sloužilo přímo u bojových jednotek: Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do rakousko-uherské armády, a kolik z nich sloužilo přímo u bojových jednotek:
  
-^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^Děl^ +^Období^Mužů v armádě^Mužů v poli^Bojovníků^Děl^ 
-^mírový stav|  469000|  -| +^mírový stav|  469 000|  -| 
-^po mobilizaci|  2000000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 2300000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1400000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))|  2600((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))| +^po mobilizaci|  |  2 000 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 2 300 000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1 400 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 1 421 000 ((OULK 7, str. 914 angl. verze))|  2 600((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))  
-^srpen 1914|  3000000|  | +^srpen 1914|  3 000 000|  |  | 
-^konec 1914|  |  1738000| +^září 1914|  3 350 000((Klose))|  |  | 
-^konec 1915|  4436000((celkově prošlo armádou už 5 693 000 mužů))((OULK 4, str. 96 angl. verze))|  2700000((OULK 4, str. 96 angl. verze))| +^konec 1914|  |  |  1 738 000| 
-^1.1.1916|  2800000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  878000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^konec 1915|  4 436 000((celkově prošlo armádou už 5 693 000 mužů))((OULK 4, str. 96 angl. verze))|  |  2 700 000((OULK 4, str. 96 angl. verze))| 
-^1. duben 1916|  |  1158000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| +^1.1.1916|  2 800 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  878 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  
-^1. červen 1916|  3517000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  1019600((OULK 7, str. 46 angl. verze))|  5800 děl, 4900 kulometů((OULK 4, str. 790 angl. verze)) +^1. duben 1916|  |  |  1 158 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| 
-^1. srpen 1916|  3171000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  927000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| +^1. červen 1916|  3 517 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  |  1 019 600((OULK 7, str. 46 angl. verze))|  5 800 děl, 4 900 kulometů((OULK 4, str. 790 angl. verze)) 
-^konec 1916|  5000000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408)), 3000000((OULK 6, str. 45 angl. verze))|  asi 1/4((OULK 6, str. 45 angl. verze))|    5800 děl, 4800 kulometů +^1. srpen 1916|  3 171 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  |  927 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| 
-^1.10.1916|  3217000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  794300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^konec 1916|  5 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408)), 3 000 000((OULK 6, str. 45 angl. verze))|  |  asi 1/4((OULK 6, str. 45 angl. verze))|    5 800 děl, 4 800 kulometů 
-^1.1.1917|  3353000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  712700((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.10.1916|  3 217 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  794 300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.5.1917|  3550000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  886000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.1.1917|  3 353 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  712 700((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.8.1917|  3401000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  722300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.5.1917|  3 550 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  886 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.10.1917|  3203000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  691400((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.8.1917|  3 401 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  722 300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.12.1917|  3224000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  607600((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.10.1917|  3 203 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  691 400((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.1.1918|  3251000((OULK 7, str. 45 angl. verze)), 4441000((OULK 7, str. 35 angl. verze))|  532000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.12.1917|  3 224 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  607 600((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.5.1918|  3194000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  588000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.1.1918|  3 251 000((OULK 7, str. 45 angl. verze)), 4 441 000((OULK 7, str. 35 angl. verze))|  |  532 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^květen 1918|  2818000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))|  946000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))| +^1.5.1918|  3 194 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  588 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.8.1918|  2822000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  454000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^květen 1918|  2 818 000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))|  |  946 000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))| 
-^1.10.1918|  2568000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  440000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.8.1918|  2 822 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  454 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^před koncem války|  2\ 500\ 000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|  260000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|+^1.10.1918|  2 568 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  440 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
 +^před koncem války|  2\ 500\ 000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|  |  260 000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|
 ===== Rusko ===== ===== Rusko =====
  
Line 34: Line 35:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^mírový stav|  1282000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  -| +^mírový stav|  1 282 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  -| 
-^po mobilizaci|  4900000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  3\ 400\ 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| +^po mobilizaci|  4 900 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))| 420 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| 
-^podzim 1915|  (povolány další 2000000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))| +^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))| 
-^konec 1916|  9000000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))|+^konec 1916|  9 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))
 + 
 +Počty povolaných do ruské armády((Nik Cornish: The Russian Army and The First World War)), celkem 18 600 000: 
 +^Období^Povoláno do armády 
 +^mírový stav|  téměř 1 500 000| 
 +^1914|  5 100 000| 
 +^1915|  5 600 000((včetně Opolčenie, složených ze starších ročníků nad 40 let))| 
 +^1916|  3 000 000| 
 +^1917|  2 700 000|
  
 ===== Německo ===== ===== Německo =====
Line 44: Line 53:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^po mobilizaci|  3800000((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  2400000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| +^po mobilizaci|  3 800 000((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  2 400 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| 
-^1914/1915|  4600000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| +^1914/1915|  4 600 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| 
-^1915/1916|  5300000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| +^1915/1916|  5 300 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| 
-^konec 1916|  7000000((Gilbert, Martin: První světová válka (str. 408))| +^konec 1916|  7 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka (str. 408))| 
-^1916/1917|  5800000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| +^1916/1917|  5 800 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| 
-^1916/1918|  4900000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))|+^1916/1918|  4 900 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))|
  
  
Line 57: Line 66:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^po mobilizaci|  3800000((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1\ 900\ 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|+^po mobilizaci|  3 800 000((OULK 7, str. 913 angl. verze))| 867 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|
 ===== Britské impérium ===== ===== Britské impérium =====
  
Line 65: Line 74:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
-^srpen 1914|  160000| +^srpen 1914|  160 000| 
-^po mobilizaci|  1000000 ((OULK 7, str913 angl. verze))| 155000((OULK 7, str914 angl. verze))| +^po mobilizaci|  1 000 000 ((OULK 7, str913 angl. verze))|  155 000((OULK 7, str914 angl. verze))| 
-^4.1.1916((Před zavedením povinné vojenské služby))|  2675000| +^4.1.1916((Před zavedením povinné vojenské služby))|  2 675 000| 
-^konec 1916|  |  1361000| +^konec 1916|  |  1 361 000| 
-^leden 1917|  2000000|+^leden 1917|  2 000 000|
  
 ==== Kanada ==== ==== Kanada ====
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
-^4.1.1916|  150000| +^4.1.1916|  150 000| 
-^konec 1916|  |  105000|+^konec 1916|  |  105 000|
  
 ==== Austrálie a Nový Zéland ==== ==== Austrálie a Nový Zéland ====
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
-^konec 1916|  |  126000|+^konec 1916|  |  126 000|
  
 //Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 306, 402 a 523)// //Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 306, 402 a 523)//
Line 86: Line 95:
  
 ==== Belgie ==== ==== Belgie ====
-Belgie měla po mobilizaci armádu o 300 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Belgie měla po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 117 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
  
 ==== Srbsko==== ==== Srbsko====
-Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 247 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
  
 ==== Černá Hora ==== ==== Černá Hora ====
 Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze)) Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
velikosti_armad.txt · Last modified: 2020/02/02 13:50 by signumbelli1914