User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
velikosti_armad [2017/10/22 16:56] – [Srbsko] signumbelli1914velikosti_armad [2020/02/02 13:50] (current) – [Černá Hora] signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Velikosti armád ====== ====== Velikosti armád ======
  
-Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 %v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15))+Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22--29 % mužů v Rakousku, 37 % v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).((Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 15)). Za celou válku povolaly státy Dohody 39 000 000 mužů k bojové službě (dále bojovníků), Centrální mocnosti 21 200 000 mužů (celkový počet mobilizovaných je zhruba o 15-20 % vyšší). ((OULK 7, str. 914 angl. verze))
 ===== Rakousko-Uhersko ===== ===== Rakousko-Uhersko =====
  
 Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do rakousko-uherské armády, a kolik z nich sloužilo přímo u bojových jednotek: Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do rakousko-uherské armády, a kolik z nich sloužilo přímo u bojových jednotek:
  
-^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^Děl^ +^Období^Mužů v armádě^Mužů v poli^Bojovníků^Děl^ 
-^mírový stav|  469000|  -| +^mírový stav|  469 000|  -| 
-^po mobilizaci|  2000000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 2300000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1400000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))|  2600((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))| +^po mobilizaci|  |  2 000 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 2 300 000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1 400 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 1 421 000 ((OULK 7, str. 914 angl. verze))|  2 600((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))  
-^srpen 1914|  3000000|  | +^srpen 1914|  3 000 000|  |  | 
-^konec 1914|  |  1738000| +^září 1914|  3 350 000((Klose))|  |  | 
-^konec 1915|  4436000((celkově prošlo armádou už 5 693 000 mužů))((OULK 4, str. 96 angl. verze))|  2700000((OULK 4, str. 96 angl. verze))| +^konec 1914|  |  |  1 738 000| 
-^1.1.1916|  2800000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  878000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^konec 1915|  4 436 000((celkově prošlo armádou už 5 693 000 mužů))((OULK 4, str. 96 angl. verze))|  |  2 700 000((OULK 4, str. 96 angl. verze))| 
-^1. duben 1916|  |  1158000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| +^1.1.1916|  2 800 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  878 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  
-^1. červen 1916|  3517000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  1019600((OULK 7, str. 46 angl. verze))|  5800 děl, 4900 kulometů((OULK 4, str. 790 angl. verze)) +^1. duben 1916|  |  |  1 158 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| 
-^1. srpen 1916|  3171000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  927000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| +^1. červen 1916|  3 517 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  |  1 019 600((OULK 7, str. 46 angl. verze))|  5 800 děl, 4 900 kulometů((OULK 4, str. 790 angl. verze)) 
-^konec 1916|  5000000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408)), 3000000((OULK 6, str. 45 angl. verze))|  asi 1/4((OULK 6, str. 45 angl. verze))|    5800 děl, 4800 kulometů +^1. srpen 1916|  3 171 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))|  |  927 000((OULK 4, str. 790 angl. verze))| 
-^1.10.1916|  3217000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  794300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^konec 1916|  5 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408)), 3 000 000((OULK 6, str. 45 angl. verze))|  |  asi 1/4((OULK 6, str. 45 angl. verze))|    5 800 děl, 4 800 kulometů 
-^1.1.1917|  3353000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  712700((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.10.1916|  3 217 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  794 300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.5.1917|  3550000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  886000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.1.1917|  3 353 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  712 700((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.8.1917|  3401000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  722300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.5.1917|  3 550 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  886 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.10.1917|  3203000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  691400((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.8.1917|  3 401 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  722 300((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.12.1917|  3224000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  607600((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.10.1917|  3 203 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  691 400((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.1.1918|  3251000((OULK 7, str. 45 angl. verze)), 4441000((OULK 7, str. 35 angl. verze))|  532000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.12.1917|  3 224 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  607 600((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.5.1918|  3194000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  588000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.1.1918|  3 251 000((OULK 7, str. 45 angl. verze)), 4 441 000((OULK 7, str. 35 angl. verze))|  |  532 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^květen 1918|  2818000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))|  946000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))| +^1.5.1918|  3 194 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  588 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^1.8.1918|  2822000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  454000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^květen 1918|  2 818 000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))|  |  946 000((Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196))| 
-^1.10.1918|  2568000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  440000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| +^1.8.1918|  2 822 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  454 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
-^před koncem války|  2\ 500\ 000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|  260000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|+^1.10.1918|  2 568 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))|  |  440 000((OULK 7, str. 45 angl. verze))| 
 +^před koncem války|  2\ 500\ 000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|  |  260 000((OULK 7, str. 863 angl. verze))|
 ===== Rusko ===== ===== Rusko =====
  
Line 34: Line 35:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^mírový stav|  1282000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  -| +^mírový stav|  1 282 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  -| 
-^po mobilizaci|  4900000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  3\ 400\ 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| +^po mobilizaci|  4 900 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))| 420 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| 
-^podzim 1915|  (povolány další 2000000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))| +^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))| 
-^konec 1916|  9000000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))|+^konec 1916|  9 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))
 + 
 +Počty povolaných do ruské armády((Nik Cornish: The Russian Army and The First World War)), celkem 18 600 000: 
 +^Období^Povoláno do armády 
 +^mírový stav|  téměř 1 500 000| 
 +^1914|  5 100 000| 
 +^1915|  5 600 000((včetně Opolčenie, složených ze starších ročníků nad 40 let))| 
 +^1916|  3 000 000| 
 +^1917|  2 700 000|
  
 ===== Německo ===== ===== Německo =====
Line 44: Line 53:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^po mobilizaci|  3800000((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  2400000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| +^po mobilizaci|  3 800 000((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  2 400 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))| 
-^1914/1915|  4600000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| +^1914/1915|  4 600 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| 
-^1915/1916|  5300000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| +^1915/1916|  5 300 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| 
-^konec 1916|  7000000((Gilbert, Martin: První světová válka (str. 408))| +^konec 1916|  7 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka (str. 408))| 
-^1916/1917|  5800000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| +^1916/1917|  5 800 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))| 
-^1916/1918|  4900000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))|+^1916/1918|  4 900 000((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915--1917, str. 20))|
  
  
Line 57: Line 66:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^po mobilizaci|  3800000((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1\ 900\ 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|+^po mobilizaci|  3 800 000((OULK 7, str. 913 angl. verze))| 867 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|
 ===== Britské impérium ===== ===== Britské impérium =====
  
Line 65: Line 74:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
-^srpen 1914|  160000| +^srpen 1914|  160 000| 
-^po mobilizaci|  1000000 ((OULK 7, str913 angl. verze))|  155000((OULK 7, str914 angl. verze))| +^po mobilizaci|  1 000 000 ((OULK 7, str913 angl. verze))|  155 000((OULK 7, str914 angl. verze))| 
-^4.1.1916((Před zavedením povinné vojenské služby))|  2675000| +^4.1.1916((Před zavedením povinné vojenské služby))|  2 675 000| 
-^konec 1916|  |  1361000| +^konec 1916|  |  1 361 000| 
-^leden 1917|  2000000|+^leden 1917|  2 000 000|
  
 ==== Kanada ==== ==== Kanada ====
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
-^4.1.1916|  150000| +^4.1.1916|  150 000| 
-^konec 1916|  |  105000|+^konec 1916|  |  105 000|
  
 ==== Austrálie a Nový Zéland ==== ==== Austrálie a Nový Zéland ====
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
-^konec 1916|  |  126000|+^konec 1916|  |  126 000|
  
 //Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 306, 402 a 523)// //Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 306, 402 a 523)//
Line 86: Line 95:
  
 ==== Belgie ==== ==== Belgie ====
-Belgie měla po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 117000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Belgie měla po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 117 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
  
 ==== Srbsko==== ==== Srbsko====
-Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 247000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 247 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
  
 ==== Černá Hora ==== ==== Černá Hora ====
-Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů, z toho 25 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
velikosti_armad.txt · Last modified: 2020/02/02 13:50 by signumbelli1914