User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
velikosti_armad [2018/12/23 14:04]
signumbelli1914 [Rusko]
velikosti_armad [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
Line 38: Line 38:
 ^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))| ^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))|
 ^konec 1916|  9 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))| ^konec 1916|  9 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))|
 +
 +Počty povolaných do ruské armády((Nik Cornish: The Russian Army and The First World War)), celkem 18 600 000:
 +^Období^Povoláno do armády
 +^mírový stav|  téměř 1 500 000|
 +^1914|  5 100 000|
 +^1915|  5 600 000((včetně Opolčenie, složených ze starších ročníků nad 40 let))|
 +^1916|  3 000 000|
 +^1917|  2 700 000|
  
 ===== Německo ===== ===== Německo =====
velikosti_armad.txt · Last modified: 2020/02/02 13:50 by signumbelli1914