User Tools

Site Tools


velikosti_armad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
velikosti_armad [2020/02/02 13:45]
signumbelli1914 [Velká Británie]
velikosti_armad [2020/02/02 13:50]
signumbelli1914 [Černá Hora]
Line 8: Line 8:
 ^Období^Mužů v armádě^Mužů v poli^Bojovníků^Děl^ ^Období^Mužů v armádě^Mužů v poli^Bojovníků^Děl^
 ^mírový stav|  469 000|  -| ^mírový stav|  469 000|  -|
-^po mobilizaci|  |  2 000 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 2 300 000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1 400 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))|  2 600((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))  |+^po mobilizaci|  |  2 000 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 2 300 000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  1 400 000((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42)), 1 421 000 ((OULK 7, str. 914 angl. verze))|  2 600((Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42))  |
 ^srpen 1914|  3 000 000|  |  | ^srpen 1914|  3 000 000|  |  |
 ^září 1914|  3 350 000((Klose))|  |  | ^září 1914|  3 350 000((Klose))|  |  |
Line 36: Line 36:
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
 ^mírový stav|  1 282 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  -| ^mírový stav|  1 282 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))|  -|
-^po mobilizaci|  4 900 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))| 400 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|+^po mobilizaci|  4 900 000((Белой, А. С.: Галицийская битва))| 420 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|
 ^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))| ^podzim 1915|  (povolány další 2 000 000)((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261))|
 ^konec 1916|  9 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))| ^konec 1916|  9 000 000((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408))|
Line 66: Line 66:
  
 ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^ ^Období^Mužů v armádě^Bojovníků^
-^po mobilizaci|  3 800 000((OULK 7, str. 913 angl. verze))| 900 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|+^po mobilizaci|  3 800 000((OULK 7, str. 913 angl. verze))| 867 000((OULK 7, str. 914 angl. verze))|
 ===== Britské impérium ===== ===== Britské impérium =====
  
Line 75: Line 75:
 ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^ ^Období^Mužů v armádě^Z toho na západní frontě^
 ^srpen 1914|  160 000| ^srpen 1914|  160 000|
-^po mobilizaci|  1 000 000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  155 000((OULK 7, str914 angl. verze))|+^po mobilizaci|  1 000 000 ((OULK 7, str. 913 angl. verze))|  155 000((OULK 7, str914 angl. verze))|
 ^4.1.1916((Před zavedením povinné vojenské služby))|  2 675 000| ^4.1.1916((Před zavedením povinné vojenské služby))|  2 675 000|
 ^konec 1916|  |  1 361 000| ^konec 1916|  |  1 361 000|
Line 101: Line 101:
  
 ==== Černá Hora ==== ==== Černá Hora ====
-Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.((OULK 7, str. 913 angl. verze))+Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů, z toho 25 000 bojovníků.((OULK 7, str. 913 angl. verze))
velikosti_armad.txt · Last modified: 2020/02/02 13:50 by signumbelli1914