User Tools

Site Tools


velikosti_armad

This is an old revision of the document!


Velikosti armád

Před válkou bylo vycvičeno zhruba 22–29 % mužů v Rakousku, 37 %v Rusku, 40 % v Německu a 65 % ve Francii. V roce po mobilizaci rukovalo do pole 2,75 % obyvatelstva Rakouska (ve Francii to bylo 8 %).1)

Rakousko-Uhersko

Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do rakousko-uherské armády, a kolik z nich sloužilo přímo u bojových jednotek:

ObdobíMužů v armáděBojovníkůDěl
mírový stav 469\ 000 -
po mobilizaci 2\ 000\ 0002), 2\ 300\ 000 3) 1\ 400\ 0004) 2\ 6005)
srpen 1914 3\ 000\ 000
konec 1914 1\ 738\ 000
konec 1915 4\ 436\ 0006)7) 2\ 700\ 0008)
1.1.1916 2\ 800\ 0009) 878\ 00010)
1. duben 1916 1\ 158\ 00011)
1. červen 1916 3\ 517\ 00012) 1\ 019\ 60013)
1. srpen 1916 3\ 171\ 00014) 927\ 00015)
konec 1916 5\ 000\ 00016), 3\ 000\ 00017) asi 1/418)
1.10.1916 3\ 217\ 00019) 794\ 30020)
1.1.1917 3\ 353\ 00021) 712\ 70022)
1.5.1917 3\ 550\ 00023) 886\ 00024)
1.8.1917 3\ 401\ 00025) 722\ 30026)
1.10.1917 3\ 203\ 00027) 691\ 40028)
1.12.1917 3\ 224\ 00029) 607\ 60030)
1.1.1918 3\ 251\ 00031), 4\ 441\ 00032) 532\ 00033)
1.5.1918 3\ 194\ 00034) 588\ 00035)
květen 1918 2\ 818\ 00036) 946\ 00037)
1.8.1918 2\ 822\ 00038) 454\ 00039)
1.10.1918 2\ 568\ 00040) 440\ 00041)
před koncem války 2\ 500\ 00042) 260\ 00043)

Rusko

Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do ruské armády:

ObdobíMužů v armáděBojovníků
mírový stav 1\ 282\ 00044) -
po mobilizaci 4\ 900\ 00045) 3\ 400\ 00046)
podzim 1915 (povolány další 2\ 000\ 000)47)
konec 1916 9\ 000\ 00048)

Německo

Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do německé armády:

ObdobíMužů v armáděBojovníků
po mobilizaci 3\ 800\ 00049) 2\ 400\ 00050)
1914/1915 4\ 600\ 00051)
1915/1916 5\ 300\ 00052)
konec 1916 7\ 000\ 00053)
1916/1917 5\ 800\ 00054)
1916/1918 4\ 900\ 00055)

Francie

Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli mobilizováni do francouzské armády:

ObdobíMužů v armáděBojovníků
po mobilizaci 3\ 800\ 00056) 1\ 900\ 00057)

Britské impérium

Následující tabulka udává k jednotlivým datům celkový počet mužů, kteří byli zařazeni do britské armády a do armád britských dominií:

Velká Británie

ObdobíMužů v armáděZ toho na západní frontě
srpen 1914 160\ 000
po mobilizaci 1\ 000\ 000 58) 155\ 00059)
4.1.191660) 2\ 675\ 000
konec 1916 1\ 361\ 000
leden 1917 2\ 000\ 000

Kanada

ObdobíMužů v armáděZ toho na západní frontě
4.1.1916 150\ 000
konec 1916 105\ 000

Austrálie a Nový Zéland

ObdobíMužů v armáděZ toho na západní frontě
konec 1916 126\ 000

Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 306, 402 a 523)

Itálie

Po Piavě: italskou armádou prošlo 5 000 000 mužů, z nich 470 000 zemřelých, více než 1 000 000 raněných.61)

Belgie

Belgie měla po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 117\ 000 bojovníků.62)

Srbsko

Srbsko mělo po mobilizaci armádu o 300 000 mužů, z toho 247\ 000 bojovníků.63)

Černá Hora

Černá Hora měla po mobilizaci armádu o 50 000 mužů.64)

1)
Analyses des Stellungskrieges am Isonzo 1915–1917, str. 15
2) , 4) , 5)
Lein, Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat?, str. 42
3) , 49) , 56) , 62) , 63) , 64)
OULK 7, str. 913 angl. verze
6)
celkově prošlo armádou už 5 693 000 mužů
7) , 8)
OULK 4, str. 96 angl. verze
9) , 10) , 19) , 20) , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) , 26) , 27) , 28) , 29) , 30) , 31) , 33) , 34) , 35) , 38) , 39) , 40) , 41)
OULK 7, str. 45 angl. verze
11) , 12) , 14) , 15)
OULK 4, str. 790 angl. verze
13)
OULK 7, str. 46 angl. verze
16) , 48)
Gilbert, Martin: První světová válka, str. 408
17) , 18)
OULK 6, str. 45 angl. verze
32)
OULK 7, str. 35 angl. verze
36) , 37)
Fučík, Josef: Piava 1918, str. 196
42) , 43)
OULK 7, str. 863 angl. verze
44) , 45)
Белой, А. С.: Галицийская битва
46) , 50) , 57)
OULK 7, str. 914 angl. verze
47)
Gilbert, Martin: První světová válka, str. 261
51) , 52) , 54) , 55)
Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915–1917, str. 20
53)
Gilbert, Martin: První světová válka (str. 408
58)
OULK 7, str, 913 angl. verze
59)
OULK 7, str, 914 angl. verze
60)
Před zavedením povinné vojenské služby
61)
OULK 7, str. 487
velikosti_armad.1508684212.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:45 (external edit)