User Tools

Site Tools


vodicka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vodicka [2013/12/04 22:45]
jirka_vrba
vodicka [2013/12/06 10:47]
212.47.30.38
Line 1: Line 1:
-Josef Vodička, narozen v roce 1876 v Čertoryjích na Olomoucku\\ +====== ​Josef Vodička ​======
-{{:​444px-saper_vodicka.jpg?​200|}}\\ +
-Dyž mu bylo 75 let, klouzával se na potoku v Újezdě s dětmi - a bos. Prováděl všelijaké kousky. Měl rád pečeného psa zapíjeného rumem.+
  
-V cihelném stavení č. 52 u potoka Tepličky obklopen zelení dožil 83 letý ((takže rok úmrtí vychází a 1959)) neuvěřitelně pestrý život stařík, člověk s obrovskou ​vůlí žít a rozdávat smích, bezstarostnost,​ ideály a sny, člověk těšící se z prožitých sérií příhod shodný s příhodami sapéra Vodičky ​Haškově Švejku.+narozen ​roce 1876 Čertoryjích na Olomoucku\\
  
 [[http://​www.obec-ujezd.cz/​index.php?​nid=6868&​lid=cs&​oid=1136147]] [[http://​www.obec-ujezd.cz/​index.php?​nid=6868&​lid=cs&​oid=1136147]]
vodicka.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)