User Tools

Site Tools


vodicka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vodicka [2013/12/04 22:45]
jirka_vrba
vodicka [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
-Josef Vodička, narozen v roce 1876 v Čertoryjích na Olomoucku +====== Josef Vodička ======
-{{:444px-saper_vodicka.jpg?200|}} +
-Dyž mu bylo 75 let, klouzával se na potoku v Újezdě s dětmi - a bos. Prováděl všelijaké kousky. Měl rád pečeného psa zapíjeného rumem.+
  
-V cihelném stavení č. 52 u potoka Tepličky obklopen zelení dožil 83 letý ((takže rok úmrtí vychází a 1959)) neuvěřitelně pestrý život stařík, člověk s obrovskou vůlí žít a rozdávat smích, bezstarostnost, ideály a sny, člověk těšící se z prožitých sérií příhod shodný s příhodami sapéra Vodičky Haškově Švejku.+narozen roce 1876 Čertoryjích na Olomoucku\\
  
 [[http://www.obec-ujezd.cz/index.php?nid=6868&lid=cs&oid=1136147]] [[http://www.obec-ujezd.cz/index.php?nid=6868&lid=cs&oid=1136147]]
vodicka.1386193504.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:45 (external edit)