User Tools

Site Tools


ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ztraty [2017/09/10 18:19]
signumbelli1914 [Rakousko-Uhersko]
ztraty [2018/12/23 14:16]
signumbelli1914 [Rusko]
Line 3: Line 3:
 V celkovém průměru zemřelo 5x tolik vojáků na následky zranění, jako na následky nemocí.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 20)) V celkovém průměru zemřelo 5x tolik vojáků na následky zranění, jako na následky nemocí.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 20))
 ===== Rakousko-Uhersko ===== ===== Rakousko-Uhersko =====
-^Období^Východní fronta^Balkánská fronta^Italská fronta^Celkem^ +^Období^Východní fronta^Balkánská fronta^Italská fronta^Západní fronta^Celkem^ 
-^do konce 1914|  123\ 000 padlých, 351\ 000 raněných, 268\ 000 zajatých a pohřešovaných((Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67)), celkem 800\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 15))|  27\ 000 padlých, 119\ 000 raněných, 76\ 000 zajatých a pohřešovaných((Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67)), celkem 273\ 000((Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 26))|  -|  189\ 000 padlých ((Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 72)), do 1/1915 celkové ztráty 1,25 milionu ((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915-1917, str. 30)), 154\ 800 padlých, 480\ 459 raněných, 285\ 483 nemocných, 347\ 964 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)), s přepočtením nezvěstných: 189\ 000 padlých, 491\ 200 raněných, 291\ 800 nemocných, 278\ 005 zajatých ((OULK 4, str. 93 angl. verze))| +^do konce 1914|  123\ 000 padlých, 351\ 000 raněných, 268\ 000 zajatých a pohřešovaných((Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67)), celkem 800\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 15))|  27\ 000 padlých, 119\ 000 raněných, 76\ 000 zajatých a pohřešovaných((Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67)), celkem 273\ 000((Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 26))|  -|  -|  189\ 000 padlých ((Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 72)), do 1/1915 celkové ztráty 1,25 milionu ((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915-1917, str. 30)), 154\ 800 padlých, 480\ 459 raněných, 285\ 483 nemocných, 347\ 964 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)), s přepočtením nezvěstných: 189\ 000 padlých, 491\ 200 raněných, 291\ 800 nemocných, 278\ 005 zajatých ((OULK 4, str. 93 angl. verze))| 
-^I/1915--IV/1915|  66\ 500 padlých, 180\ 500 raněných, 306\ 100 nemocných, 240\ 550 zajatých a nezvěstných ((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  -|  | +^I/1915--IV/1915|  66\ 500 padlých, 180\ 500 raněných, 306\ 100 nemocných, 240\ 550 zajatých a nezvěstných ((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  -|  -|  | 
-^V/1915--VIII/1915|  500\ 000((OULK 2, str. 779 angl. verze)), úbytek průměrně (vč. nemocných) 160-180\ 000 měsíčně((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  |  | +^V/1915--VIII/1915|  500\ 000((OULK 2, str. 779 angl. verze)), úbytek průměrně (vč. nemocných) 160-180\ 000 měsíčně((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^během IX/1915((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  |  |  | +^během IX/1915((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^V/1915--XII/1915|  79\ 830 padlých, 329\ 290 raněných, 247\ 350 nemocných, 327\ 790 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  |  | +^V/1915--XII/1915|  79\ 830 padlých, 329\ 290 raněných, 247\ 350 nemocných, 327\ 790 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^během 1915|  500\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579)) 146\ 330 padlých, 508\ 790 raněných, 553\ 450 nemocných, 568\ 340 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  3\ 470 padlých, 17\ 840 raněných, 49\ 490 nemocných, 32\ 940 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91. angl. verze))|  31\ 680 padlých, 110\ 480 raněných, 119\ 910 nemocných, 33\ 640 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) od června průměrný úbytek (vč. nemocných) postupně rostl ze 14\ 000 na 60\ 000 mužů měsíčně ((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  181\ 480 padlých, 638\ 100 raněných, 722\ 850 nemocných, 605\ 980 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) s přepočtením nezvěstných: 242\ 000 padlých, 646\ 500 raněných, 732\ 500 nemocných, 497\ 000 zajatých((OULK 4, str. 93 angl. verze))| +^během 1915|  500\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579)) 146\ 330 padlých, 508\ 790 raněných, 553\ 450 nemocných, 568\ 340 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  3\ 470 padlých, 17\ 840 raněných, 49\ 490 nemocných, 32\ 940 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91. angl. verze))|  31\ 680 padlých, 110\ 480 raněných, 119\ 910 nemocných, 33\ 640 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) od června průměrný úbytek (vč. nemocných) postupně rostl ze 14\ 000 na 60\ 000 mužů měsíčně ((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  -|  181\ 480 padlých, 638\ 100 raněných, 722\ 850 nemocných, 605\ 980 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) s přepočtením nezvěstných: 242\ 000 padlých, 646\ 500 raněných, 732\ 500 nemocných, 497\ 000 zajatých((OULK 4, str. 93 angl. verze))| 
-^do konce 1915|  |  |  |  celkové ztráty 3\ 368\ 000, z toho 1\ 531\ 000 nevratně (756\ 000 padlých, smrtelně nebo nevyléčitelně raněných a 775\ 000 zajatých)((OULK 4, str. 95 angl. verze)) | +^do konce 1915|  |  |  |  -|  celkové ztráty 3\ 368\ 000, z toho 1\ 531\ 000 nevratně (756\ 000 padlých, smrtelně nebo nevyléčitelně raněných a 775\ 000 zajatých)((OULK 4, str. 95 angl. verze)) | 
-^I/1916--IV/1916|  6\ 985 padlých, 27\ 181 raněných, 170\ 490 nemocných, 5\ 869 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  1\253 padlých, 3\ 207 raněných, 18\ 843 nemocných, 349 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  6\ 027 padlých, 23\ 108 raněných, 102\ 629 nemocných, 2\ 781 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  14\ 265 padlých, 53\ 496 raněných, 291\ 962 nemocných, 8\ 999 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) s přepočtením nezvěstných: 15\ 150 padlých, 53\ 600 raněných, 292\ 100 nemocných, 7\ 350 zajatých((OULK 4, str. 93 angl. verze))| +^I/1916--IV/1916|  6\ 985 padlých, 27\ 181 raněných, 170\ 490 nemocných, 5\ 869 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  1\253 padlých, 3\ 207 raněných, 18\ 843 nemocných, 349 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  6\ 027 padlých, 23\ 108 raněných, 102\ 629 nemocných, 2\ 781 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  -|  14\ 265 padlých, 53\ 496 raněných, 291\ 962 nemocných, 8\ 999 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) s přepočtením nezvěstných: 15\ 150 padlých, 53\ 600 raněných, 292\ 100 nemocných, 7\ 350 zajatých((OULK 4, str. 93 angl. verze))| 
-^VI/1916|  300\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  | +^VI/1916|  300\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^VII/1916|  167\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  | +^VII/1916|  167\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^VIII/1916|  138\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  | +^VIII/1916|  138\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^během 1916|  475\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 588));51\ 983 padlých, 243\ 955 raněných, 404\ 620 nemocných, 383\ 668 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  2\ 253 padlých, 3\ 429 raněných, 58\ 693 nemocných, 527 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  38\ 269 padlých, 168\ 759 raněných, 342\ 947 nemocných, 53\ 761 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  92\ 565 padlých, 415\ 843 raněných, 806\ 600 nemocných, 437\ 956 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))| +^během 1916|  475\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 588));51\ 983 padlých, 243\ 955 raněných, 404\ 620 nemocných, 383\ 668 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  2\ 253 padlých, 3\ 429 raněných, 58\ 693 nemocných, 527 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  38\ 269 padlých, 168\ 759 raněných, 342\ 947 nemocných, 53\ 761 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  -|  92\ 565 padlých, 415\ 843 raněných, 806\ 600 nemocných, 437\ 956 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))| 
-^do konce 1916|  |  |  |  800\ 000 padlých, 1\ 000\ 000 těžce raněných((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 409))| +^do konce 1916|  |  |  |  -|  800\ 000 padlých, 1\ 000\ 000 těžce raněných((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 409))| 
-^během 1917|  20\ 818 padlých, 72\ 540 raněných, 425\ 935 nemocných, 54\ 348 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  3\ 590 padlých, 653 raněných, 121\ 263 nemocných, 2\ 086 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 493 padlých, 184\ 560 raněných, 469\ 021 nemocných, 83\ 979 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  66\ 909 padlých, 186\ 763 raněných, 1\ 016\ 219 nemocných, 140\ 411 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| +^během 1917|  20\ 818 padlých, 72\ 540 raněných, 425\ 935 nemocných, 54\ 348 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  3\ 590 padlých, 653 raněných, 121\ 263 nemocných, 2\ 086 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 493 padlých, 184\ 560 raněných, 469\ 021 nemocných, 83\ 979 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  -|  66\ 909 padlých, 186\ 763 raněných, 1\ 016\ 219 nemocných, 140\ 411 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| 
-^do září 1918|  |  |  |  400\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, b) str. 600))| +^do září 1918|  |  |  |  |  400\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, b) str. 600))
-^během 1918|  5\ 471 padlých, 1\ 897 raněných, 154\ 411 nemocných, 5\ 250 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  4\ 487 padlých, 6\ 419 raněných, 88\ 467 nemocných, 15\ 306 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 140 padlých, 135\ 026 raněných, 663\ 978 nemocných, 486\ 116 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  66\ 909 padlých, 186763 raněných, 1016219 nemocných, 140411 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|+^24.10.-4.11.1918|  |  |  483\ 000 zajatých (z toho 300 000 v posledních 36 hodinách války)((OULK 7, str. 863 angl. verze))|  |  
 +^během 1918|  5\ 471 padlých, 1\ 897 raněných, 154\ 411 nemocných, 5\ 250 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  4\ 487 padlých, 6\ 419 raněných, 88\ 467 nemocných, 15\ 306 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 140 padlých, 135\ 026 raněných, 663\ 978 nemocných, 486\ 116 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  779 padlých, 2139 raněných, 10974 nemocných, 5403 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  52\ 877 padlých, 145\ 481 raněných, 917\ 812 nemocných, 511475 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| 
 + 
 +OULK 7, str. 44 a dál - zajímavé statistiky ztrát a počtů a jejich vývoje za celou válku
 ===== Německo ===== ===== Německo =====
 ^Období^Východní fronta^Západní fronta^Celkem^ ^Období^Východní fronta^Západní fronta^Celkem^
Line 39: Line 42:
 ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))| ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))|
 ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 438))| ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 438))|
 +^CELKEM|  |  700 000 padlých (k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých), 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých((Cornish, Nik: The Russian Army and The First World War))|
 ===== Francie ===== ===== Francie =====
 ^Období^Ztráty^ ^Období^Ztráty^
 ^do 1.11.1914|  130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))|  | ^do 1.11.1914|  130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))|  |
 ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan: První světová válka, str. 15))|  | ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan: První světová válka, str. 15))|  |
ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)