User Tools

Site Tools


ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ztraty [2017/09/10 20:16]
signumbelli1914 [Rakousko-Uhersko]
ztraty [2018/12/23 14:16]
signumbelli1914 [Rusko]
Line 19: Line 19:
 ^během 1917|  20\ 818 padlých, 72\ 540 raněných, 425\ 935 nemocných, 54\ 348 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  3\ 590 padlých, 653 raněných, 121\ 263 nemocných, 2\ 086 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 493 padlých, 184\ 560 raněných, 469\ 021 nemocných, 83\ 979 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  -|  66\ 909 padlých, 186\ 763 raněných, 1\ 016\ 219 nemocných, 140\ 411 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| ^během 1917|  20\ 818 padlých, 72\ 540 raněných, 425\ 935 nemocných, 54\ 348 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  3\ 590 padlých, 653 raněných, 121\ 263 nemocných, 2\ 086 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 493 padlých, 184\ 560 raněných, 469\ 021 nemocných, 83\ 979 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  -|  66\ 909 padlých, 186\ 763 raněných, 1\ 016\ 219 nemocných, 140\ 411 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|
 ^do září 1918|  |  |  |  |  400\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, b) str. 600))| ^do září 1918|  |  |  |  |  400\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, b) str. 600))|
 +^24.10.-4.11.1918|  |  |  483\ 000 zajatých (z toho 300 000 v posledních 36 hodinách války)((OULK 7, str. 863 angl. verze))|  |  |
 ^během 1918|  5\ 471 padlých, 1\ 897 raněných, 154\ 411 nemocných, 5\ 250 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  4\ 487 padlých, 6\ 419 raněných, 88\ 467 nemocných, 15\ 306 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 140 padlých, 135\ 026 raněných, 663\ 978 nemocných, 486\ 116 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  779 padlých, 2\ 139 raněných, 10\ 974 nemocných, 5\ 403 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  52\ 877 padlých, 145\ 481 raněných, 917\ 812 nemocných, 511\ 475 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| ^během 1918|  5\ 471 padlých, 1\ 897 raněných, 154\ 411 nemocných, 5\ 250 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  4\ 487 padlých, 6\ 419 raněných, 88\ 467 nemocných, 15\ 306 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 140 padlých, 135\ 026 raněných, 663\ 978 nemocných, 486\ 116 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  779 padlých, 2\ 139 raněných, 10\ 974 nemocných, 5\ 403 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  52\ 877 padlých, 145\ 481 raněných, 917\ 812 nemocných, 511\ 475 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|
  
Line 41: Line 42:
 ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))| ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))|
 ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 438))| ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 438))|
 +^CELKEM|  |  700 000 padlých (k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých), 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých((Cornish, Nik: The Russian Army and The First World War))|
 ===== Francie ===== ===== Francie =====
 ^Období^Ztráty^ ^Období^Ztráty^
 ^do 1.11.1914|  130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))|  | ^do 1.11.1914|  130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))|  |
 ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan: První světová válka, str. 15))|  | ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan: První světová válka, str. 15))|  |
ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)