User Tools

Site Tools


ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ztraty [2017/10/22 16:40]
signumbelli1914 [Rakousko-Uhersko]
ztraty [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Ztráty ====== 
  
-V celkovém průměru zemřelo 5x tolik vojáků na následky zranění, jako na následky nemocí.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 20)) 
-===== Rakousko-Uhersko ===== 
-^Období^Východní fronta^Balkánská fronta^Italská fronta^Západní fronta^Celkem^ 
-^do konce 1914|  123\ 000 padlých, 351\ 000 raněných, 268\ 000 zajatých a pohřešovaných((Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67)), celkem 800\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 15))|  27\ 000 padlých, 119\ 000 raněných, 76\ 000 zajatých a pohřešovaných((Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67)), celkem 273\ 000((Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 26))|  -|  -|  189\ 000 padlých ((Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 72)), do 1/1915 celkové ztráty 1,25 milionu ((Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915-1917, str. 30)), 154\ 800 padlých, 480\ 459 raněných, 285\ 483 nemocných, 347\ 964 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)), s přepočtením nezvěstných: 189\ 000 padlých, 491\ 200 raněných, 291\ 800 nemocných, 278\ 005 zajatých ((OULK 4, str. 93 angl. verze))| 
-^I/1915--IV/1915|  66\ 500 padlých, 180\ 500 raněných, 306\ 100 nemocných, 240\ 550 zajatých a nezvěstných ((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  -|  -|  | 
-^V/1915--VIII/1915|  500\ 000((OULK 2, str. 779 angl. verze)), úbytek průměrně (vč. nemocných) 160-180\ 000 měsíčně((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^během IX/1915((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))|  15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^V/1915--XII/1915|  79\ 830 padlých, 329\ 290 raněných, 247\ 350 nemocných, 327\ 790 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^během 1915|  500\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579)) 146\ 330 padlých, 508\ 790 raněných, 553\ 450 nemocných, 568\ 340 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  3\ 470 padlých, 17\ 840 raněných, 49\ 490 nemocných, 32\ 940 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91. angl. verze))|  31\ 680 padlých, 110\ 480 raněných, 119\ 910 nemocných, 33\ 640 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) od června průměrný úbytek (vč. nemocných) postupně rostl ze 14\ 000 na 60\ 000 mužů měsíčně ((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  -|  181\ 480 padlých, 638\ 100 raněných, 722\ 850 nemocných, 605\ 980 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) s přepočtením nezvěstných: 242\ 000 padlých, 646\ 500 raněných, 732\ 500 nemocných, 497\ 000 zajatých((OULK 4, str. 93 angl. verze))| 
-^do konce 1915|  |  |  |  -|  celkové ztráty 3\ 368\ 000, z toho 1\ 531\ 000 nevratně (756\ 000 padlých, smrtelně nebo nevyléčitelně raněných a 775\ 000 zajatých)((OULK 4, str. 95 angl. verze)) | 
-^I/1916--IV/1916|  6\ 985 padlých, 27\ 181 raněných, 170\ 490 nemocných, 5\ 869 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  1\253 padlých, 3\ 207 raněných, 18\ 843 nemocných, 349 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  6\ 027 padlých, 23\ 108 raněných, 102\ 629 nemocných, 2\ 781 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze))|  -|  14\ 265 padlých, 53\ 496 raněných, 291\ 962 nemocných, 8\ 999 zajatých a nezvěstných((OULK 4, str. 91 angl. verze)) s přepočtením nezvěstných: 15\ 150 padlých, 53\ 600 raněných, 292\ 100 nemocných, 7\ 350 zajatých((OULK 4, str. 93 angl. verze))| 
-^VI/1916|  300\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^VII/1916|  167\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^VIII/1916|  138\ 000((OULK 6, str. 42 angl. verze))|  |  |  -|  | 
-^během 1916|  475\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 588));51\ 983 padlých, 243\ 955 raněných, 404\ 620 nemocných, 383\ 668 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  2\ 253 padlých, 3\ 429 raněných, 58\ 693 nemocných, 527 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  38\ 269 padlých, 168\ 759 raněných, 342\ 947 nemocných, 53\ 761 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))|  -|  92\ 565 padlých, 415\ 843 raněných, 806\ 600 nemocných, 437\ 956 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze))| 
-^do konce 1916|  |  |  |  -|  800\ 000 padlých, 1\ 000\ 000 těžce raněných((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 409))| 
-^během 1917|  20\ 818 padlých, 72\ 540 raněných, 425\ 935 nemocných, 54\ 348 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  3\ 590 padlých, 653 raněných, 121\ 263 nemocných, 2\ 086 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 493 padlých, 184\ 560 raněných, 469\ 021 nemocných, 83\ 979 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  -|  66\ 909 padlých, 186\ 763 raněných, 1\ 016\ 219 nemocných, 140\ 411 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| 
-^do září 1918|  |  |  |  |  400\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, b) str. 600))| 
-^24.10.-4.11.1918|  |  |  483\ 000 zajatých (z toho 300 000 v posledních 36 hodinách války)((OULK 7, str. 869 angl. verze))|  |  | 
-^během 1918|  5\ 471 padlých, 1\ 897 raněných, 154\ 411 nemocných, 5\ 250 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  4\ 487 padlých, 6\ 419 raněných, 88\ 467 nemocných, 15\ 306 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  42\ 140 padlých, 135\ 026 raněných, 663\ 978 nemocných, 486\ 116 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  779 padlých, 2\ 139 raněných, 10\ 974 nemocných, 5\ 403 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))|  52\ 877 padlých, 145\ 481 raněných, 917\ 812 nemocných, 511\ 475 zajatých a nezvěstných((OULK 7, str. 41 angl. verze))| 
- 
-OULK 7, str. 44 a dál - zajímavé statistiky ztrát a počtů a jejich vývoje za celou válku 
-===== Německo ===== 
-^Období^Východní fronta^Západní fronta^Celkem^ 
-^do konce 1914|  200\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 15))|  |  | 
-^I/1915--IV/1915|  300\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 20))|  |  | 
-^během 1916|  200\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 588))|  |  | 
-^během posledních 100 dní války|  |  363\ 000 zajatých((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 654))((to jest 1/3 armády v poli))|  | 
- 
- 
-===== Rusko ===== 
-^Období^Evropská fronta^Celkem^ 
-^do 1.11.1914|  327\ 000 mrtvých, 575 000 raněných, 332 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))|  | 
-^do konce 1914|  1\ 000\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 15))|  | 
-^I/1915--IV/1915|  1\ 100\ 000((Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 20))|  | 
-^V/1915--VI/1915|  460\ 000 zajatých, 344 děl a 940 kulometů ukořistěno((OULK 2, str 660 angl. verze))|  | 
-^V/1915--VIII/1915|  100\ 000 mrtvých, 500\ 000 zraněných a nemocných, 500\ 000 -- 1\ 000\ 000 zajatých, 2\ 600 děl a 1\ 950 kulometů ukořistěno((OULK 2, str 780 angl. verze))|  | 
-^do léta 1915|  |  1\ 400\ 000 padlých, 976\ 000 zajatých((Hereschová: Mikuláš II., str. 129))|  | 
-^během 1916|  |  600\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 588))|  | 
-^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))| 
-^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 438))| 
- 
-===== Francie ===== 
-^Období^Ztráty^ 
-^do 1.11.1914|  130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))|  | 
-^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan: První světová válka, str. 15))|  | 
ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)