User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

ztraty

This is an old revision of the document!


Ztráty

V celkovém průměru zemřelo 5x tolik vojáků na následky zranění, jako na následky nemocí.1)

Rakousko-Uhersko

ObdobíVýchodní frontaSrbská frontaItalská frontaCelkem
do konce 1914 123\ 000 padlých, 351\ 000 raněných, 268\ 000 zajatých a pohřešovaných2), celkem 800\ 0003) 27\ 000 padlých, 119\ 000 raněných, 76\ 000 zajatých a pohřešovaných4), celkem 273\ 0005) - 189\ 000 padlých 6), do 1/1915 celkové ztráty 1,25 milionu 7), 154\ 800 padlých, 480\ 459 raněných, 285\ 483 nemocných, 347\ 964 zajatých a nezvěstných8), s přepočtením nezvěstných: 189\ 000 padlých, 491\ 200 raněných, 291\ 800 nemocných, 278\ 005 zajatých 9)
I/1915–IV/1915 66\ 500 padlých, 180\ 500 raněných, 306\ 100 nemocných, 240\ 550 zajatých a nezvěstných 10) -
V/1915–VIII/1915 500\ 00011), úbytek průměrně (vč. nemocných) 160-180\ 000 měsíčně12)
během IX/191513) 15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých 14)
V/1915–XII/1915 79\ 830 padlých, 329\ 290 raněných, 247\ 350 nemocných, 327\ 790 zajatých a nezvěstných15)
během 1915 500\ 00016) 146\ 330 padlých, 508\ 790 raněných, 553\ 450 nemocných, 568\ 340 zajatých a nezvěstných17) 3\ 470 padlých, 17\ 840 raněných, 49\ 490 nemocných, 32\ 940 zajatých a nezvěstných18) 31\ 680 padlých, 110\ 480 raněných, 119\ 910 nemocných, 33\ 640 zajatých a nezvěstných19) od června průměrný úbytek (vč. nemocných) postupně rostl ze 14\ 000 na 60\ 000 mužů měsíčně 20) 181\ 480 padlých, 638\ 100 raněných, 722\ 850 nemocných, 605\ 980 zajatých a nezvěstných21) s přepočtením nezvěstných: 242\ 000 padlých, 646\ 500 raněných, 732\ 500 nemocných, 497\ 000 zajatých22)
do konce 1915 celkové ztráty 3\ 368\ 000, z toho 1\ 531\ 000 nevratně (756\ 000 padlých, smrtelně nebo nevyléčitelně raněných a 775\ 000 zajatých)23)
I/1916–IV/1916 6\ 985 padlých, 27\ 181 raněných, 170\ 490 nemocných, 5\ 869 zajatých a nezvěstných24) 1\253 padlých, 3\ 207 raněných, 18\ 843 nemocných, 349 zajatých a nezvěstných25) 6\ 027 padlých, 23\ 108 raněných, 102\ 629 nemocných, 2\ 781 zajatých a nezvěstných26) 14\ 265 padlých, 53\ 496 raněných, 291\ 962 nemocných, 8\ 999 zajatých a nezvěstných27) s přepočtením nezvěstných: 15\ 150 padlých, 53\ 600 raněných, 292\ 100 nemocných, 7\ 350 zajatých28)
VI/1916 300\ 00029)
VII/1916 167\ 00030)
VIII/1916 138\ 00031)
během 1916 475\ 00032);51\ 983 padlých, 243\ 955 raněných, 404\ 620 nemocných, 383\ 668 zajatých a nezvěstných33) 475\ 00034);51\ 983 padlých, 243\ 955 raněných, 404\ 620 nemocných, 383\ 668 zajatých a nezvěstných35) 3\ 529 padlých, 3\ 429 raněných, 58\ 693 nemocných, 527 zajatých a nezvěstných36)do září 1918400\ 000 dezertérů37) ===== Německo =====
ObdobíVýchodní frontaZápadní frontaCelkem
do konce 1914 200\ 00038)
I/1915–IV/1915 300\ 00039)
během 1916 200\ 00040)
během posledních 100 dní války 363\ 000 zajatých41)42)

===== Rusko =====

ObdobíEvropská frontaCelkem
do 1.11.1914 327\ 000 mrtvých, 575 000 raněných, 332 000 zajatých43))
do konce 1914 1\ 000\ 00044)
I/1915–IV/1915 1\ 100\ 00045)
V/1915–VI/1915 460\ 000 zajatých, 344 děl a 940 kulometů ukořistěno46)
V/1915–VIII/1915 100\ 000 mrtvých, 500\ 000 zraněných a nemocných, 500\ 000 – 1\ 000\ 000 zajatých, 2\ 600 děl a 1\ 950 kulometů ukořistěno47)
do léta 1915 1\ 400\ 000 padlých, 976\ 000 zajatých48)
během 1916 600\ 00049)
do konce 1916 přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů50); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných51)
do května 1917 2\ 000\ 000 dezertérů52)

===== Francie =====

ObdobíZtráty
do 1.11.1914 130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých53))
do konce 1914 300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných54)
1)
Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915–1917, str. 20
2) , 4)
Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce 1914-191, str. 67
3) , 38) , 44)
Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 15
5)
Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 26
6)
Ehrberger: I. světová válka 1914-1918, str. 72
7)
Analyse des Stellungskrieges am Isonzo 1915-1917, str. 30
8) , 10) , 12) , 15) , 17) , 19) , 20) , 21) , 24) , 25) , 26) , 27)
OULK 4, str. 91 angl. verze
9) , 22) , 28)
OULK 4, str. 93 angl. verze
11)
OULK 2, str. 779 angl. verze
13)
včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád
14)
OULK 3, str. 176 angl. verze
16)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579
18)
OULK 4, str. 91. angl. verze
23)
OULK 4, str. 95 angl. verze
29) , 30) , 31)
OULK 6, str. 42 angl. verze
32) , 34) , 40) , 49)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 588
33) , 35)
OULK 6, str. 43 angl. verze
36)
OULK 6, str. 43 angl. verze)| 38\ 269 padlých, 168\ 759 raněných, 342\ 947 nemocných, 53\ 761 zajatých a nezvěstných((OULK 6, str. 43 angl. verze) |
do konce 1916800\ 000 padlých, 1\ 000\ 000 těžce raněných((Gilbert, Martin: První světová válka, str. 409
37)
Gilbert, Martin: První světová válka, b) str. 600
39) , 45)
Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, str. 20
41)
Gilbert, Martin: První světová válka, str. 654
42)
to jest 1/3 armády v poli
43) , 53)
Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska
46)
OULK 2, str 660 angl. verze
47)
OULK 2, str 780 angl. verze
48)
Hereschová: Mikuláš II., str. 129
50)
Gilbert, Martin: První světová válka, str. 414
51)
OULK 6, str 10 angl. verze
52)
Gilbert, Martin: První světová válka, str. 438
54)
Keegan: První světová válka, str. 15
ztraty.1504808326.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:45 (external edit)