User Tools

Site Tools


ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ztraty [2018/12/23 14:16]
signumbelli1914 [Rusko]
ztraty [2019/06/22 15:10] (current)
Line 42: Line 42:
 ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích,​ 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých,​ zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))| ^do konce 1916|  |  přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích,​ 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 414)); 4\ 000\ 000 zemřelých,​ zajatých nebo vážně zraněných((OULK 6, str 10 angl. verze))|
 ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 438))| ^do května 1917|  |  2\ 000\ 000 dezertérů((Gilbert,​ Martin: První světová válka, str. 438))|
-^CELKEM| ​ |  700 000 padlých((k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých)), 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých((Cornish,​ Nik: The Russian Army and The First World War))|+^CELKEM| ​ |  700 000 padlých (k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých),​ 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých((Cornish,​ Nik: The Russian Army and The First World War))|
 ===== Francie ===== ===== Francie =====
 ^Období^Ztráty^ ^Období^Ztráty^
 ^do 1.11.1914| ​ 130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))| ​ | ^do 1.11.1914| ​ 130\ 000 mrtvých, 370\ 000 raněných, 167 000 zajatých((Lidové noviny 24.11.1914 (večerní vydání), str. 1 (podle zpráv ze Švýcarska)))| ​ |
 ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan:​ První světová válka, str. 15))|  | ^do konce 1914|  300\ 000 padlých, 600\ 000 raněných((Keegan:​ První světová válka, str. 15))|  |
ztraty.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)