User Tools

Site Tools


ztraty_-_ceske_jednotky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ztraty_-_ceske_jednotky [2013/11/10 12:55]
77.242.95.76
ztraty_-_ceske_jednotky [2019/06/22 15:10] (current)
Line 6: Line 6:
 | ^Padlí^Zemřelí^ ^Nezvěstní^Zajatí^ ^ ^ | ^Padlí^Zemřelí^ ^Nezvěstní^Zajatí^ ^ ^
 ^75. pěší pluk((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 613))| ​ |  |  |  6\_160| ​ 2\_023| ​ |  | ^75. pěší pluk((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 613))| ​ |  |  |  6\_160| ​ 2\_023| ​ |  |
-^:::|  2\_328|| ​ 6\_217| ​ 8\_183((z toho 2\_736 legionářů = 32,0% (Databáze ​legionářů VÚA) ))||  8\_290| ​ 36|+^:::|  2\_328|| ​ 6\_217| ​ 8\_183((z toho 2\_736 legionářů = 32,0% (podle databáze ​legionářů VÚA) ))||  8\_290| ​ 36|
 ^18. pěší pluk((Černý,​ J.: Statistická data bývalého pěšího pluku čís. 18))|  1\_567| ​ 1\_612| ​ |  |  |  |  | ^18. pěší pluk((Černý,​ J.: Statistická data bývalého pěšího pluku čís. 18))|  1\_567| ​ 1\_612| ​ |  |  |  |  |
-^:::|  3\_179|| ​ |  7\_920((z toho 1\_885 legionářů = 23,8% (Databáze ​legionářů VÚA; Černý uvádí, že do legií vstoupilo 15%) ))||  |  |+^:::|  3\_179|| ​ |  7\_920((z toho 1\_885 legionářů = 23,8% (podle databáze ​legionářů VÚA; Černý uvádí, že do legií vstoupilo 15%) ))||  |  |
ztraty_-_ceske_jednotky.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)