User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2022/01/11 22:39]
signumbelli1914 [XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916)]
doplnovani_jednotek [2022/04/02 19:48] (current)
signumbelli1914
Line 50: Line 50:
 ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|  | ^IR 28|  |  12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|  |
 ^IR 49|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))| ^IR 49|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))|
-^IR 75|  |  |  před 28.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - celé dvě Marschkompagnie zajaty))|  Téměř výhradně náhradní záložníci, a to všech odvodních ročníků|+^IR 75|  |  |  část 18.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka))|  |
 ^IR 81|  ???+232|  |  ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)((IR 81, OeStA 4. ITD))|   ^IR 81|  ???+232|  |  ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)((IR 81, OeStA 4. ITD))|  
 ^IR 88|  |  |  16.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))| ^IR 88|  |  |  16.11.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
Line 142: Line 142:
 ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  5.1.1916((Válečný deník IR 18))|  |
 ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  618|  11.1.1916|  29.2.1916((Zeměbranci z Hané...))|  |
-// změna periodicity každých 6 týdnů //+// (od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů//
  
 ===== XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916) ===== ===== XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916) =====
doplnovani_jednotek.1641937165.txt.gz · Last modified: 2022/01/11 22:39 by signumbelli1914