User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

doplnovani_jednotek

Doplňování jednotek v poli

Po odchodu mobilizovaných útvarů do pole zůstalo z každého z nich v místě mírové posádky náhradní těleso (doplňovací velitelství), které mělo za úkol organizovat odesílání doplňků ke své jednotce na frontě. K pluku byly vysílány pochodové prapory (Marschbatallion), k samostatným praporům pochodové roty (Marschkompanie).

Každá série pochodových formací čítala 220 000 až 280 000 mužů1). Muži zařazení do pochodových formací prodělávali 8-týdenní výcvik, který už od zimy 1914/1915 probíhal kvůli nedostatku vybavení bez ostrých střeleb a puška byla vojákům přidělena až těsně před odchodem na frontu. Od června 1915 bylo stanoveno, že druhé 4 týdny výcviku mají probíhat nikoliv v sídle doplňovacího útvaru, ale už v zázemí fronty, kde byli k dispozici zkušenější důstojníci. Od podzimu 1915 pak byl výcvik protažen na 12 týdnů – 8 týdnů v sídle doplňovacího útvaru a 4 týdny v zázemí fronty.2) Tento model se však dařilo udržovat pouze v obdobích statických bojů a malých ztrát. V roce 1915 bylo v průměru 54 % důstojníků a 20-40 % mužstva pochodových formací tvořeno muži, kteří již dříve na frontě byli.3)

Pochodové prapory byly od počátku války vysílány v intervalu 4 týdnů. Vzhledem k nedostatku dalších náhradníků a dostatečnému početnímu stavu jednotek bylo rozhodnuto od počátku roku 1916 prodloužit ho na 6 týdnů (tím se teoreticky ušetřily 3 pochodové prapory za rok)4), nicméně po Brusilovově ofenzivě musel být interval opět zkrácen na 4 týdny5).

Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování: pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná “zásobárna” vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.6)

V roce 1918 byl systém opět upraven tak, že doplňovací velitelství opět vysílalo jeden pochodový prapor měsíčně, ovšem s výrazně sníženým početním stavem (namísto 250 000 mužů, kteří tvořili jednu skupinu pochodových praporů dosud, bylo takto měsíčně nyní odesíláno jen 100 000 mužů).

Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914, některé byly vyslány do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, ale byly zformovány do samostatných, tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků), které byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny (zbytky praporů byly většinou zařazeny do svých mateřských jednotek)7).

K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.8). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:

POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek; navíc někteří autoři u pěších pluků ty I. pochodové prapory nepočítají a jako I. označují až zářijové, čímž vzniká zmatek v číslování a datech.

I. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 21.9.19149)Od konce srpna bojoval jako součást MaIR 27, 14 MaBrig. v sestavě 3. armády10)

II. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 23.9.191411) 29.9.191412)V Praze existuje jeho deník
IR 36 tvořen již náhradními záložníky13)

III. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 29.9.191414)
IR 36 přelom září a října tvořen “kde se co dalo”15)
IR 88 cca 1000 mužů 26.10.191416) 1.11.191417) tvořen náhradními záložníky18)

IV. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 12.11.191419) 10.1.191520)
IR 88 16.11.191421) Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů22)

(do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války23))

V. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 28 28.12.191424) 1.1.191525) 23.1.191526) možná na dvě části
IR 74 10.12.1914?27)
IR 88 3.12.191428) “Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti”29)

VI. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 20.1.1915(1 Komp.) 31.1.1915(2 Komp.)30)

VII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.2.1915(2 Komp.) 3.3.1915(1 Komp.)31)
IR 28 přelom února a března 191532)
21.2.191533)
na dvě části34)
IR 74 10.12.1914?35)
LIR 13 16.3.191536) 24.3.191537)Přidělen k LIR 21
LIR 15 25.3.191538)Přidělen k LIR 2

VIII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.3.191539)
IR 28 26.3.191540)
IR 36 23.3.191541)

IX. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.4.191542)
LIR 12 1.5.191543)

X. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.5.191544)

XI. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.6.191545)
LIR 31 17.6.191546)
LIR 32 nejpozději 13.6.191547)

XII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.7.191548)
IR 91 27.6.1915 nebo 30.6.191549) konec července 191550), 11.7.191551)včetně Jaroslava Haška

XIII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.8.191552)
IR 91 krátce před 24.9.191553)
LIR 12 polovina září 191554)

XIV. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 19.9.191555)včetně Karla Poláčka

XV. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 24.10.191556)

XVI. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.11.191557)

XVII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 5.1.191658)

XVIII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
LIR 28 ?.2.191659)

(s XVIII. pochodovými prapory na frontu přicházejí první 18letí muži)

...

XXIII. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
LIR 12 17.6.191660)

XXIV. pochodové prapory

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
LIR 1261) 14.7.191662)
1) , 2) , 3) , 4)
OULK 4
5)
OULK 4, str. 790
6)
OULK 7, str. 32
7)
např. I. MaBaon IR 28
8)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29
9) , 12) , 14) , 26) , 32) , 34)
Fučík: Osmadvacátníci
10)
VL IR 28, KA Wien
11)
Pazdera: Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády …
13) , 15) , 19) , 27) , 35) , 50) , 53)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce
16)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; označuje ho ovšem jako IV.
17) , 18) , 21) , 22) , 28) , 29)
Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě
20)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
23)
Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
24)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky
25)
Rada, Karel: Vzpomínky
30) , 31) , 39) , 42) , 44) , 45) , 48) , 52) , 55) , 56) , 57) , 58)
Válečný deník IR 18
33)
Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95
36)
Dějiny LIR 13
37) , 38)
Dějiny LIR 21
40)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat; Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 128
41)
Glód, Bogusław: Czesi u Sękowej
43) , 60)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013
46) , 47)
Urbański: Die Geschichte der k.k. Schützendivision 46; neuvádí číslo praporu
54)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí “polovina července”, září vyplývá pouze z kontextu, může být ale i říjen…
59)
Vzpomínky Františka Marka
61)
pořadové číslo LIR 12 vyslaného 14.7. neznáme, podle data předchozího soudě by ale mělo jít o 24.
62)
kmenový list Wenzel Bárta via David Říha
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2019/10/16 20:17 by signumbelli1914