User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
doplnovani_jednotek [2022/09/11 10:30] – [XLIV. pochodové prapory (září 1918)] signumbelli1914doplnovani_jednotek [2022/11/15 22:24] (current) – [XXI. pochodové prapory (květen)] signumbelli1914
Line 76: Line 76:
 ^IR 81|  |  |  26.12.1914(1 setnina)((IR 81))|  | ^IR 81|  |  |  26.12.1914(1 setnina)((IR 81))|  |
 ^IR 88|  |  3.12.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  |  "Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti"((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))| ^IR 88|  |  3.12.1914((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|  |  "Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti"((Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě))|
 +^IR 93|  |  3.1.1915((Začal, Josef: Památník))|  10.1.1915((Začal, Josef: Památník))|  |
 ^IR 99|  221+246+??? 24.12.1914(1 setnina), 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(1 setnina)((OeStA 4. ITD))|  |  | ^IR 99|  221+246+??? 24.12.1914(1 setnina), 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(1 setnina)((OeStA 4. ITD))|  |  |
 ^IV/IR 3|  232|  |  11.12.1914((OeStA 4. ITD))|  | ^IV/IR 3|  232|  |  11.12.1914((OeStA 4. ITD))|  |
Line 92: Line 93:
  
 ===== VII. pochodové prapory (únor/březen 1915) ===== ===== VII. pochodové prapory (únor/březen 1915) =====
-Měly být připraveny k odchodu k 15.2.1915 (štáb a 1. a 2. setnina), resp. k 25.2. (u FJB 20.2.) (3. a 4. setnina).+Měly být připraveny k odchodu k 15.2.1915 (štáb a 1. a 2. setnina), resp. k 25.2. (u FJB 20.2.) (3. a 4. setnina). K jejich naplnění bylo nutno u některých pluků provést [[https://velkavalka.info/wiki/doku.php?id=pochodove_formace_k_cizim#vii_pochodove_prapory|výměnu mužstva (Standesausgleich)]], v případě nouze mohly být doplněny nejlépe vycvičenými muži, kteří narukovali 16.1.1915 (tedy už z opakovaných odvodů).
  
 ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^ ^Jednotka^Počet mužů^Vyslán^Dorazil^Poznámka^
Line 134: Line 135:
 ^IR 18|  |  |  23.5.1915((Válečný deník IR 18))|  | ^IR 18|  |  |  23.5.1915((Válečný deník IR 18))|  |
 ^IR 81|  |  |  9.5.1915((IR 81 - Kypr))|  | ^IR 81|  |  |  9.5.1915((IR 81 - Kypr))|  |
 +^IR 93|  |  20.5.1915((Začal: Památník))|  |  |
 ^TKJR 1|  |  6.5.1915((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici  | ^TKJR 1|  |  6.5.1915((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici  |
 ^TKJR 3|  |  5./6.5.1915((Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv))|  |  Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici; do pluku asi včleněn 4.8.1915 bei Selc(?)| ^TKJR 3|  |  5./6.5.1915((Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv))|  |  Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici; do pluku asi včleněn 4.8.1915 bei Selc(?)|
Line 157: Line 159:
 ^TKJR 3|  |  22.7.1915((Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv))|  |  | ^TKJR 3|  |  22.7.1915((Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv))|  |  |
 ^LIR 13|  759|  29.7.1915|  15.8.1915((Zeměbranci z Hané...))|  | ^LIR 13|  759|  29.7.1915|  15.8.1915((Zeměbranci z Hané...))|  |
 +^LIR 14|  |  |  17.8.1915((Kasalý: Paměti))|  |
 ===== XIII. pochodové prapory (srpen/září 1915) ===== ===== XIII. pochodové prapory (srpen/září 1915) =====
 Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1915. Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1915.
Line 229: Line 232:
 ^TKJR 1|  |  11.2.1916((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |  plus 22.2. transport na severní bojiště| ^TKJR 1|  |  11.2.1916((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |  plus 22.2. transport na severní bojiště|
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
 +^LIR 14|  ---|  ---|  1.4.1916((Kasalý: Paměti))|  označuje ho jako XVII.|
  
 ===== XX. pochodové prapory (duben 1916) ===== ===== XX. pochodové prapory (duben 1916) =====
Line 245: Line 249:
 ^TKJR 1|  |  15.5.1916((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |  plus 16.5. transport na severní bojiště| ^TKJR 1|  |  15.5.1916((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |  plus 16.5. transport na severní bojiště|
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
 +^LIR 14|  ---|  ---|  29.5.1916((Kasalý: Paměti))|  označuje ho jako XIX.|
 ===== XXII. pochodové prapory (červen 1916) ===== ===== XXII. pochodové prapory (červen 1916) =====
 Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916. Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916.
doplnovani_jednotek.1662885056.txt.gz · Last modified: 2022/09/11 10:30 by signumbelli1914