User Tools

Site Tools


osobnosti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
osobnosti [2013/10/29 21:30] – vytvořeno jirka_vrbaosobnosti [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-Osobnosti zde prezentované by měli mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy tehdy budoucí ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd...+====== Jaké osobnosti vkládat ====== 
 +Osobnosti zde prezentované by měly mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy budoucí bývalé ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd...
  
-Zároveň by mělo jít nejen o profesionální vojáky, ale o (mimo válečných let) civilisty. Zde bych zavedl ( a s nikým o tom nediskutoval) zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.+Zároveň by mělo jít primárně ne o profesionální vojáky, ale o (mimo válečných let) civilisty. Dodržujeme zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.
  
 +O osobě by mělo být uvedeno:
 +  * jak ona sama prožila válku, co dělala, zda sloužila atd.
 +  * jak souvisí její dílo s válkou, jak ji reflektuje
 +  * odkaz na kompletní životopis, zřejmě na wikipedii
osobnosti.1383078604.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)