User Tools

Site Tools


pocty_zajatcu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pocty_zajatcu [2013/10/30 19:11]
88.100.126.244
pocty_zajatcu [2019/06/22 15:10] (current)
Line 4: Line 4:
  
 ^Stát^Zajatců během války^Zajatců na konci války^ ^Stát^Zajatců během války^Zajatců na konci války^
-^Rusko((odhady počtů zajatců uveřejněné v dobovém tisku po uzavření příměří na východní frontě))|  1\_800\_000|  | +^Rusko|  1\ 800\ 000((odhady počtů zajatců uveřejněné v dobovém tisku po uzavření příměří na východní frontě))| ​ | 
-^Srbsko| ​ 73\_000((Rehberger:​ I. světová válka 1914-1918 (str. 32) -- 73 000 zajatců ustupovalo se Srby přes Albánii, k moři došlo 33 000)) 60\_000((Velké dějiny Zemí Koruny české (str. 581) -- z toho 25 000 z Českých zemí, k moři došla "​menší část z nich"​))| ​ | +^Srbsko| ​ 73\ 000((Rehberger:​ I. světová válka 1914-1918 (str. 32) -- 73 000 zajatců ustupovalo se Srby přes Albánii, k moři došlo 33 000)) 60\ 000((Velké dějiny Zemí Koruny české (str. 581) -- z toho 25 000 z Českých zemí, k moři došla "​menší část z nich"​))| ​ | 
-^Itálie| ​ 80\_000((Fučík, Josef: Piava 1918 (str. 266) ))|  457\_000 (437\_000((Michel: Smrt dvouhlavého orla (str. 232)) )|+^Itálie| ​ 80\ 000((Fučík, Josef: Piava 1918 (str. 266) ))|  457\ 000((Fučík, Josef: Piava 1918 (str. 266) )) 437\ 000((Michel: Smrt dvouhlavého orla (str. 232) ))|
  
 ===== Počty zajatých příslušníků ruské armády ===== ===== Počty zajatých příslušníků ruské armády =====
  
 ^Datum^V Rakousku-Uhersku^V Německu^Celkem^ ^Datum^V Rakousku-Uhersku^V Německu^Celkem^
-^17.8.1915| ​ 699\_254|  726\_694|  1\_425\_948+^17.8.1915| ​ 699\ 254|  726\ 694|  1\ 425948
-^po roce bojů| ​ |  |  1\_740\_000+^po roce bojů| ​ |  |  1\ 740000
-^během roku 1915|  500\_000|  ​457\_000|  | +^během roku 1915|  500\ 000|  |  | 
-^31.10.1916 ​ |  |  2\_078\_000+^31.10.1916 ​ |  |  2\ 078000
-^konec války ​ |  1\_000\_000|  1\_400\_000|  2\_400\_000|+^konec války ​ |  1\ 000000|  1\ 400000|  2\ 400000|
  
 //Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 259 a 395); konec války: http://​grwar.ru/​library/​Denisoff/​RR_00.html;​ pro rok 1915: Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579// //Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 259 a 395); konec války: http://​grwar.ru/​library/​Denisoff/​RR_00.html;​ pro rok 1915: Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579//
 +
 +===== Počty získaných zajatců (země Dohody) =====
 +
 +^Země^Zajatců^Děl^
 +^Rusko| ​ 2\ 000\ 000|  15\ 000|
 +^Francie| ​ 600\ 000|  3\ 000|
 +^Velká Británie| ​ 350\ 000|  2\ 200|
 +^Itálie| ​ 200\ 000|  2\ 000|
 +^Srbsko| ​ 160\ 000|  450|
 +^USA|  40\ 000|  1\ 300|
 +^Belgie| ​ 20\ 000|  400|
 +^Rumunsko| ​ 12\ 000|  50|
 +^Řecko| ​ 5\ 000|  50|
 +
 +//Zdroj: http://​grwar.ru/​library/​Denisoff/​RR_00.html (tab. 1)//
 +
 +===== Počty zajatců v Německu =====
 +
 +^Datum^Ze západní fronty^Z východní fronty^Celkem^
 +^do konce září 1914|  125\ 000|  94\ 000|  219\ 000|
 +^do konce roku 1914|  |  |  652\ 000|
 +^do srpna 1915|  |  |  1\ 600\ 000|
 +^do konce války| ​ |  |  2\ 500\ 000|
 +
 +//Zdroj: Ladislav Kulhánek: Německé zajatecké tábory, in První světová III/2013, str. 27-29//
 +
 +===== Počty zajatců v Rakousku-Uhersku k 1.1.1918 =====
 +
 +^Umístění^Zajatců^z toho Rusů^
 +^u armády (v poli)| ​ 362\ 000|  248\ 000|
 +^v táborech| ​ 219\ 000|  105\ 000|
 +^na práci| ​ 728\ 000|  555\ 000|
 +^//- z toho v zemědělství//​| ​ //438\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho v průmyslu//​| ​ //105\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho ve voj. závodech//​| ​ //127\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho ve státních závodech//​| ​ //45\ 000//​| ​ |
 +^//- z toho v lesnictví//​| ​ //13\ 000//​| ​ |
 +^**celkem**| ​ **1\ 309\ 000**| ​ **908\ 000**((69,​37%))|
 +
 +//Zdroj: Österreich-Ungarns Letzter Krieg VII (1918), str. 45//
 +
 +===== Počty zajatců vrátivších se z Ruska do Rakouska-Uherska =====
 +
 +^Datum^Repatriantů^
 +^do konce března| ​ 120\ 000((Michel,​ Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160))|
 +^do konce dubna| ​ 380\ 000((Michel,​ Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160)) ((OULK 7, str. 38 angl. verze))|
 +^do konce května| ​ 500\ 000((Michel,​ Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160)), 517 000 ((OULK 7, str. 38 angl. verze))|
 +^celkem| ​ 664\ 500((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 618))|
 +
pocty_zajatcu.1383156693.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)