User Tools

Site Tools


pocty_zajatcu

Počty zajatců

Počty zajatých příslušníků RU armády

StátZajatců během válkyZajatců na konci války
Rusko 1\ 800\ 0001)
Srbsko 73\ 0002) 60\ 0003)
Itálie 80\ 0004) 457\ 0005) 437\ 0006)

Počty zajatých příslušníků ruské armády

DatumV Rakousku-UherskuV NěmeckuCelkem
17.8.1915 699\ 254 726\ 694 1\ 425\ 948
po roce bojů 1\ 740\ 000
během roku 1915 500\ 000
31.10.1916 2\ 078\ 000
konec války 1\ 000\ 000 1\ 400\ 000 2\ 400\ 000

Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 259 a 395); konec války: http://grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html; pro rok 1915: Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579

Počty získaných zajatců (země Dohody)

ZeměZajatcůDěl
Rusko 2\ 000\ 000 15\ 000
Francie 600\ 000 3\ 000
Velká Británie 350\ 000 2\ 200
Itálie 200\ 000 2\ 000
Srbsko 160\ 000 450
USA 40\ 000 1\ 300
Belgie 20\ 000 400
Rumunsko 12\ 000 50
Řecko 5\ 000 50

Zdroj: http://grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html (tab. 1)

Počty zajatců v Německu

DatumZe západní frontyZ východní frontyCelkem
do konce září 1914 125\ 000 94\ 000 219\ 000
do konce roku 1914 652\ 000
do srpna 1915 1\ 600\ 000
do konce války 2\ 500\ 000

Zdroj: Ladislav Kulhánek: Německé zajatecké tábory, in První světová III/2013, str. 27-29

Počty zajatců v Rakousku-Uhersku k 1.1.1918

UmístěníZajatcůz toho Rusů
u armády (v poli) 362\ 000 248\ 000
v táborech 219\ 000 105\ 000
na práci 728\ 000 555\ 000
- z toho v zemědělství 438\ 000
- z toho v průmyslu 105\ 000
- z toho ve voj. závodech 127\ 000
- z toho ve státních závodech 45\ 000
- z toho v lesnictví 13\ 000
celkem 1\ 309\ 000 908\ 0007)

Zdroj: Österreich-Ungarns Letzter Krieg VII (1918), str. 45

Počty zajatců vrátivších se z Ruska do Rakouska-Uherska

DatumRepatriantů
do konce března 120\ 0008)
do konce dubna 380\ 0009) 10)
do konce května 500\ 00011), 517 000 12)
celkem 664\ 50013)
1)
odhady počtů zajatců uveřejněné v dobovém tisku po uzavření příměří na východní frontě
2)
Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 32) – 73 000 zajatců ustupovalo se Srby přes Albánii, k moři došlo 33 000
3)
Velké dějiny Zemí Koruny české (str. 581) – z toho 25 000 z Českých zemí, k moři došla “menší část z nich”
4) , 5)
Fučík, Josef: Piava 1918 (str. 266)
6)
Michel: Smrt dvouhlavého orla (str. 232)
7)
69,37%
8) , 9) , 11)
Michel, Bernard: Smrt dvouhlavého orla, str. 160
10) , 12)
OULK 7, str. 38 angl. verze
13)
Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 618
pocty_zajatcu.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1