Aktuálně

Informace o našich aktivitách najdete na Facebooku Signum belli 1914

Starší aktuality

7.2.2021 Databáze ztrát českobudějovického 91. pěšího pluku
Do našeho projektu zdatabázování seznamů ztrát se přidali kolegové Jednadevadesátníci - díky jejich úsilí se běhm roku podařilo přepsat celé plukovní seznamy a nyní je najdete zde. Mimo to jsme databázi vylepšili a vytáhli na samostatnou stránku - doufáme totiž, že se začne rozvíjet jakožto samostatný projekt.

19.2.2020 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Paní Monika Recinová nám ke zveřejnění poskytla neobvyklé zápisky svého praděda Josefa Prouzy, popisující jeho účast v první světové válce na obou stranách fronty. Najdete je v sekci Osudy našich předků.

Databáze ztrát jihlavského 81. pěšího pluku
Po cca 5 letech práce jsme díky obrovské pomoci několika dobrovolníků dokončili přepis seznamů ztrát jihlavského IR 81 do databáze, která je veřejně přístupná na tomto webu v sekci databáze. Jedná se o téměř 21 000 jmen příslušníků pluku (všichni padlí, ranění, nezvěstní a zajatí) s dalšími údaji - především rokem narození, domovskou obcí, datem a místem události. Projekt jsme tak úspěšně dotáhli do konce a doufáme, že jsme ukázali cestu i dalším zájemcům, kteří by chtěli něco podobného provést se seznamy ztrát jiných pluků (zatím se zdá se chytil IR 91 a možná IR 8). Pokud by měl kdokoliv další zájem pustit se do podobného projektu, nechť nás kontaktuje na e-mail (signumbelli1914@gmail.com) - rádi poskytneme naše know-how i databázi samotnou.

2019/2020 Založili jsme blog
Abychom získali vhodný prostor pro publikování našich výsledků a různých článků, založili jsme si blog. Najdete na něm jednak články (zatím recenze knih a studie), jednak fotografie z našich akcí, a časem snad i video z našich přednášeka prezentací.

30.5.2019 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Jiří Černý nám ke zveřejnění poskytl zápisky svého otce Františka Černého ze zajetí v Rusku, v němž strávil více než tři roky od léta 1916 do podzimu 1918. Najdete je v sekci Osudy našich předků.

21.3.2019 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Karel Srdečný přepsal a ke zveřejnění nám poskytl zápisky svého dědečka Františka Šimka, který sloužil téměř tři roky jako kočí u rakousko-uherské 9. pěší divize. Prošel s ní balkánskou frontu, východní frontu i italskou frontu a jeho zápisky najdete v sekci Osudy našich předků.

10.1.2019 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Paní Ivana Malešková nám poskytla vzpomínky svého pradědečka Rudolfa Otáhala, který strávil na frontách první světové války v rakousko-uherské uniformě celý rok 1914 a většinu roku 1918. Původně sloužil u olomouckého 54. pěšího pluku (1914), později u těšínského 100. pěšího pluku (1918). Vzpomínky, obsahující i zážitky z doby prezenční vojenské služby v Bosně a Hercegovině, najdete v sekci Osudy našich předků.

22.3.2017 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Petr Nilaš nám poskytl vzpomínky svého příbuzného, který se na frontě první světové války v rakousko-uherské uniformě příliš neohřál - s pochodovým praporem olomouckého 54. pěšího pluku přišel na frontu v Bukovině těsně před tím, než byl celý pluk na počátku Brusilovovy ofenzivy zajat u Okny (10.6.1916). V ruském zajetí pak vstoupil do čs. legií, s nimiž se dostal na francouzskou frontu, kde se na konci války účastnil bojů na západní frontě. Vzpomínky jsme umístili do sekce Osudy našich předků.

12.6.2016 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Pavel Bartoníček nám ke zveřejnění poskytl text, v němž zpracovává osudy dvou bratrů - Františka a Josefa Důrasových z Pcher (okres Slaný). Oba narukovali hned na počátku války k pražskému 28. pěšímu pluku. František byl zajat hned v září 1914 v bitvě u Ravy Ruské a zbytek války ztrávil v ruském zajetí. Josef byl zařazen do II. praporu a sním odešel na frntu srbskou, kde byl v září 1914 raněn; po měsících pobytů v nemocnicích a dovolených se v roce 1916 vrací do služby, tentokrát však jako dělostřelec u 57. záložního pluku polního dělostřelectva, k němuž odjíždí tentokrát na frontu italskou, kde absolvuje 10. sočskou bitvu; poté je uvolněn ze služby a do armády se již do konce války nevrací. Obsáhlý příspěvek o obou bratrech najdete v sekci Osudy našich předků.

15.3.2016 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Radek Andonov nám poskytnul dokument mapující účast jeho prapradědy Jaroslava Zajíčka ve válce, který zároveň popisuje historii 167. domobraneckého pěšího praporu. Najdete ho jako obvykle v sekci Osudy našich předků.

9.3.2016 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Radek Andonov nám poskytnul krátký dokument pojednávající o krátkém a smutném válečném působení pěšáka hradeckého 18. pěšího pluku Karla Mašaty, který najdete v sekci Osudy našich předků.

9.2.2016 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Karel Oktábec zpracoval osudy svého dědy, dělostřelce sloužícího na tyrolské frontě od konce roku 1915 do začátku roku 1918, do přehledného a poznámkami a vysvětlivkami opatřeného vyprávění, které najdete v sekci Osudy našich předků.

20.1.2016 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Od pana Adama Šolce jsme dostali zajímavý článek, uveřejněný v místní kronice Bradlecké Lhoty v roce 1931, v němž místní občan Josef Zajíc vzpomíná na svůj krátký pobyt na frontě v řadách královéhradeckého 2. praporu polních myslivců a na následný svůj pobyt v ruském zajetí. Najdete jej v sekci Osudy našich předků.

5.1.2016 Nový příspěvek v Osudech našich předků
Paní Petra Tkadlčíková nám poskyla prosým jazykem psané, ale charakteristické stručné vyprávění svého dědečka o své cestě první světovou válkou, které vyvrcholilo účastí v 10 a 11. sočské bitvě v řadách 25. domobraneckého pěšího pluku, následným zajetím a vstupem do čs. legií v Itálii. Najdete ho v sekci Osudy našich předků.

4.10.2015 Nový článek
Pan Jaroslav Čada nám poskytnul medailonek Alexandera rytíře von Hellyho, velitele XI. pochodového praporu pražského 28. pěšího pluku. Právě on vedl prapor v 2. bitvě na Soči do bojů na Monte san Michele, kterými začal proces obnovení rozpuštrěného 28. pěšího pluku. On sám však v této bitvě padl. Článek najdete v sekci Články.

9.6.2015 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Pan Vladimír Hudeček z Vacíkova se s námi podělil o stručné zpracování osudů 60 mužů z jeho rodné vsi, kteří během Velké války sloužili na frontách. Najdete ho v sekci Osudy našich předků.

Prosba o podporu
Věnujeme se zkoumání české účasti v první světové válce už čtyři roky a za tu dobu se šířka i hloubka našich aktivit neuvěřitelně rozrostla. A věřte, že nikdo tím nebyl překvapen více než my sami! Abychom to i nadále zvládali, rozhodli jsme se požádat naše podporovatele a příznivce o podporu.

4.11.2014 Nový příspěvek do Osudů našich předků
Od pana Vladimíra Jelínka jsme dostali neobvyklý příběh jeho děda Josefa Jelínka, který strávil dva roky v pracovním oddíle na horní Soči a následně zbytek války jako pěšák na rumunské, resp. balkánské frontě: Osudy našich předků

Digitalizace seznamů ztrát jihlavského 81. pěšího pluku
Získali jsme několik dobrovolníků, kteří se díky svým předkům, kteří v něm sloužili, zajímají o jihlavský pěší pluk a jsou ochotni pomoci s přepisem seznamu ztrát 81. pěšího pluku do digitální databáze (rukou psané originály jsou ve vídeňském Kriegsarchivu). Jedná se o zhruba 20 000 jmen (všichni padlí, ranění, nezvěstní a zajatí) s dalšími údaji. Začali jsme proto rokem 1914 a díky našim dobrovolníkům postupujeme překvapivě rychle. Ke konci roku 2014 bychom proto rádi zvřejnili první verzi databáze, obsahující právě údaje za rok 1914. Pokud by někdo další byl ochoten s přepisováním pomoci, nechť nás kontaktuje na email (signumbelli1914@gmail.com) - práce s tím bude ještě dost a dost ;-)

17.7.2014 Nový dokument v Osudech našich předků
Pan Miroslav Daníček nám poskytl další zajímavý deník - František Vančura ze severních Čech sloužil u telegrafního pluku a jeho zápisky pokrývají jeho nasazení v roce 1914 na srbské frontě u VIII. armádního sboru: Osudy našich předků

8.6.2014 Další příspěvek v sekci Osudy našich předků
Díky kolegům z pražského historického LIR 8 se k nám dostal mimořádně zajímavý deník českého důstojníka, sloužícího v letech 1915-1918 u bratislavského 72. pěšího pluku. Najdete ho jako obvykle v sekci Osudy našich předků

15.5.2014 Nový, tentokrát hlavně obrazový příspěvek v sekci Osudy našich předků
Josef Václavík vlastní po svém dědovi stejného jména, příslušníku olomouckého 54. pěšího pluku, lístky polní pošty, na jejichž základě zpracoval stručně jeho cestu válkou, a několik neobvyklých fotografií, k nimž mu chybí jakékoliv další informace. Vše naleznete v sekci Osudy našich předků.

15.4.2014 Další příspěvek v sekci Osudy našich předků
Pan Jiří Macek nám zaslal přepsaný deník svého vzdálenějšího příbuzného Vojtěcha Bendy, který pocházel z oblasti Dačic, byl však zařazen do olomouckého 54. pěšího pluku. Více než rok od počátku války (srpen 1914 - listopad 1915) si psal deník, který zveřejňujeme v sekci Osudy našich předků

4.4.2014 Netradiční příspěvek v sekci Osudy našich předků
Pan Václav Černý nám zaslal zpracování svého pátrání po osudu svého předka Václava Šindeláře z okolí Slaného, který se stal jednou z obětí války. Jelikož tento dokument může sloužit jako zajímavá inspirace všem, kteří pátrají po osudech svých předků, zveřejňujeme ho v původní formě v sekci Osudy našich předků

30.3.2014 Zapojení LIR 8 do projektu fotogalerie
Dohodli jsme se s kolegy z LIR 8 na jejich zapojení do fotogalerie Velká válka. Jelikož jsou to sběratelé a mají velké množství zajímavých fotek, těšíme se na další a další přírůstky! A vyzýváme tímto všechny sběratele, kteří jsou ochotni prezentovat své fotky na internetu, aby se k projektu také připojili - stačí nás kontaktovat na mail signumbelli1914@gmail.com.

13.3.2014 Zveřejněn další osud v sekci "Osudy našich předků"
Další dokumenty, tentokrát k osudům Cyrila Krejčího (shodou okolností opět z jižních Čech), jsme dostali od jeho vnučky. Sloužil v domobraneckých jednotkách v letech 1915-1917 na italské frontě v okolí Lago di Garda, jsme dostali dokumenty k jeho osudu během války. Zveřejňujeme je v sekci Osudy našich předků.

4.2.2014 Zveřejněn první osud v sekci "Osudy našich předků"
Od pravnučky Josefa Bečváře z jižních Čech, který na jaře 1915 odešel s pochodovým praporem 28. zeměbraneckého pluku do Haliče, aby téměř vzápětí prvního dne bitvy u Gorlic padl, jsme dostali dokumenty k jeho osudu během války. Zveřejňujeme je tedy jako první příspěvek v sekci Osudy našich předků.

25.1.2014 Opraveny doplňovací obvody
Byli jsme upozorněni, že v roce 1913 došlo k výraznějším změnám v doplňovacích obvodech zeměbrany a domobrany (vznikly dva úplně nové doplňovací okresy a u většiny ostatních došlo k menším či větším úpravám jejich hranic). Promítli jsme tedy tuto změnu jak do seznamů jednotek, tak do nástroje "Kde bojoval můj pradědeček". Děkujeme Tomášovi, že nám přidal dva večery práce!

19.1.2014 Portál spuštěn
Portál velkavalka.info, který by měl sloužit jako základní zdroj informací a rozcestník pro všechny, které zajímá historie první světové války z pohledu Českých zemí, byl spuštěn. Jeho součástí je i wikiprojekt Velká válka, který je otevřený pro všechny - to znamená, že do něj může přispět kdokoliv (funguje stejně jako všem jistě dobře známá Wikipedia). Provozovatelem portálu je občanské sdružení Signum belli 1914.
provozovatel portálu: Signum belli 1914