User Tools

Site Tools


bojova_cesta

Bojová cesta pluků z Českých zemí

V následujícím seznamu najdete přehled dat a míst bojů pluků z Českých zemí. Základní údaje o účastech v jednotlivých operacích jsou vytaženy z doplňků k OULK (tučný řádek), jsou tedy na úrovni divize. U některých pluků jsou pak doplněny údaji o konkrétním místě nasazení, pocházející z plukovních seznamů ztrát.

Pěší pluky

Válečné pluky

 • IR 108 - Brno, Jihlava, Znojmo
 • IR 111 - Písek, Beroun, Plzeň
 • IR 118 - Hradec Králové, Čáslav, Vysoké Mýto
 • IR 119 - Olomouc, Kroměříž, Šumperk
 • IR 120 - Těšín, Opava
 • IR 121 - Turnov, Jičín
 • IR 136 - Jindřichův Hradec, Benešov
 • IR 137 - Chomutov, Terezín

Zeměbranecké pěší (střelecké) pluky

Domobranecké pěší pluky

Prapory polních myslivců

 • FJB 1 - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Terezín
 • FJB 2 - Litoměřice (východní Čechy); náhradní setnina Hradec Králové
 • FJB 5 - Krakov (střední Morava); náhradní setnina Olomouc
 • FJB 6 - Praha (jihozápadní Čechy); náhradní setnina Plzeň
 • FJB 12 - Litoměřice (severní Čechy); náhradní setnina Mladá Boleslav
 • FJB 13 - Krakov (Slezsko, severní Morava); náhradní setnina Krakov
 • FJB 16 - Krakov (Slezsko, severní Morava); náhradní setnina Opava
 • FJB 17 - Vídeň (jižní Morava, spíše západ); náhradní setnina Brno
 • FJB 22 - Praha (západní Čechy); náhradní setnina Cheb)
 • FJB 25 - Vídeň (jižní Morava, spíše východ); náhradní setnina Brno

Sapéři

 • SapB 1 - Vídeň (I. sborová oblast - jižní polovina Moravy)
 • SapB 2 - Kraków (II. sborová oblast - severní polovina Moravy)
 • SapB 8 - Praha (VIII. sborová oblast - jižní polovina Čech)
 • SapB 9 - Litoměřice (IX. sborová oblast - severní polovina Čech)

Pluky tyrolských císařských myslivců

Tyto pluky byly doplňovány z Tyrolska, ale během první světové války v nich sloužilo poměrně dost mužů z území dnešní České republiky, proto je zařazujeme do našeho přehledu bojových cest.

1)
Ze zatím nezjištěného důvodu sloužilo v pluku od začátku války nemálo mužů z jižní Moravy, na jaře 1915 do něj byl zařazen VII. MaBaon LIR 13 - zdroj: VL LIR 21, 1914, 1915, 1916 (v roce 1916 je ve VL konzistentně cca 5 % vojáků z Moravy); Dějiny LIR 13
2)
Ze zatím nezjištěného důvodu sloužilo v pluku od začátku války mnoho mužů z Čech, Slezska i Moravy - zdroj: VL LIR 33, 1914
bojova_cesta.txt · Last modified: 2024/01/09 12:24 by signumbelli1914