Jednotky rakousko-uherské armády doplňované z Čech

Z území Čech bylo doplňováno 16 řadových pěších pluků, 10, resp. 11 zeměbraneckých a 10, resp 11 domobraneckých pluků a 5 praporů polních myslivců. V průběhu války přibylo několik válečných řadových pěších pluků (čísla nad 102), které byly vytvořeny z částí existujících pluků. Krom toho na území Čech ležely doplňovací obvody několika dělostřeleckých, jezdeckých, technických a dalších jednotek.

Od roku 1913 došlo k větším či menším změnám u všech zeměbraneckých a domobraneckých obvodů v Čechách (jeden přibyl nově). Podle všeho byla ale po vypuknutí války většina mužů povolána do jednotky, do níž příslušeli před touto reorganizací, menší čast pak podle nového systému. Proto uvádíme u všech jednotek doplňovací obvody jednak k roku 1897, jednak k roku 1914.

Načíst seznam jednotek z databázeprovozovatel portálu: Signum belli 1914