Průvodce - Itálie

Na území dnešní Itálie se odehrávaly boje na dvou bojištích. Prvním je alpská fronta, kde se bojovalo od vstupu Itálie do války (jaro 1915) až do konce války - od švýcarských hranic až po hranice s dnešním Slovinskem, s tím že významnost fronty stoupala tím více, čím více na východ jdeme. K velkým posunům fronty zde nedocházelo (pouze v létě 1916 rakouská ofenziva na Planině sedmi obcí změnila významněji průběh linie), šlo převážně o vysokohorské boje o jednotlivé kopce. Od podzimu 1917 až do konce války se bojovalo rovněž na řece Piavě. Fronta na Piavě byla po většinu této doby statická - pouze v červnu 1918 se zde rakousko-uherská armáda pokusila o poslední ofenzivu války, kdy se jí podařilo řeku na několika místech překročit, ale nakonec byla zatlačena zpět. Na konci války rakousko-uherské jednotky ustupují z Piavy, fronta se rozpadá, velké množství rakouských vojáků je zajato a je uzavřeno příměří.

Do doby, než vznikne podrobnější průvodce, může zájemce o návštěvu regionu čerpat z našeho cestopisu z oblasti:

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na mailu signumbelli1914@gmail.com, rádi poradíme a podělíme se o své zkušenosti z oblasti.
provozovatel portálu: Signum belli 1914