Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php:42) in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/inc/actions.php on line 42
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko [Velká válka]

User Tools

Site Tools


pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko

Počty vojáků - České země a Slovensko

Z celkových údajů pro Rakousko-Uhersko lze odhadnout, kolik z uvedených mužů - za předpokladu rovnoměrného rozložení celkových počtů na celé území monarchie - připadalo na obyvatele Českých zemí, resp. Slovenska. Obyvatelstvo Českých zemí tvořilo 19,70% obyvatel monarchie (z čehož bylo 63,04% Čechů), obyvatelstvo Slovenska tvořilo 5,82% obyvatel monarchie (z čehož bylo 64,30% Slováků).

ÚzemíObyvatelMobilizovánoZabitoZraněnoNezvěstní a zajatí
České země 10 148 000 1 537 000 236 000 713 000 433 000
- z toho Češi 6 458 000 978 000 150 000 454 000 276 000
Slovensko 2 997 000 454 000 70 000 211 000 128 000
- z toho Slováci 1 972 000 292 000 45 000 136 000 82 000

V poválečném Československu zůstalo 210 000 válečných invalidů. Celkové válečné ztráty se uváděly ve výši 420 000 vojáků a 80 000 civilistů, celkový úbytek obyvatelstva (včetně výrazně snížené porodnosti ve válečných letech) pak jako 700 000 lidí.1)

1)
Rehberger: I. světová válka 1914-1918 (str. 23)
pocty_vojaku_ceske_zeme_a_slovensko.txt · Last modified: 2021/07/02 13:36 by signumbelli1914