Průvodce - východní Slovensko

Území východního Slovenska je společně s Podkarpatskou Rusí jedinou částí území poválečného Československa, na níž přímo probíhaly boje Velké války. Zanechaly zde po sobě 234 vojenských hřbitovů, většina z nichž po druhé světové válce začala chátrat. V současné době však už jsou mnohé rekonstruovány do důstojného stavu a některé se stávají architektonivkou památkou. Krom toho je zde možno navštívit jedno malé muzeum první světové války v obci Nižná Polianka (umístěno je v budově obecního úřadu), od roku 2011 se zde každoročně koná rekonstrukce bojů první světové války na autentickém místě (konkrétní umístění se mění) a v terénu lze na různých místech nalézt zachované zákopové linie a další objekty z doby první světové války. Navíc lze návštěvu východního Slovenska spojit s návštěvou sousední Haliče (jižní Polsko), jejíž nejvýznamnější památky z Velké války (muzeum v Gorlicích, vojenské hřbitovy projektované Dušanem Jurkovičem) jsou nedaleko slovenských hranic.

Do doby, než vznikne podrobnější průvodce po východním Slovensku, může zájemce o návštěvu regionu čerpat z našich cestopisů z oblasti:

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na mailu signumbelli1914@gmail.com, rádi poradíme a zprostředkujeme kontakt na kolegy z východního Slovenska.
provozovatel portálu: Signum belli 1914