Osudy našich předků

Jen hrstka mužů, povolaných do Velké války, si psala během bojů deník či zápisky. Někteří sepsali své vzpomínky později, ale i takových dokumentů se dochovalo do dnešní doby velmi málo. O něco častěji se zachovala korespondence, ale ani to není běžné. Jde proto o cenná a jedinečná svědectví o době a událostech Velké války z pohledu českého vojáka. Pokud snad vlastníte takovou památku po svém předkovi, prosíme kontaktujte nás na mailu signumbelli1914@gmail.com, rádi vám pomůžeme se zpracováním a zveřejněním takového dokumentu.


Josef Bečvář (1879-1915)

Cyril Krejčí (1889-1949)

Václav Šindelář (1882-1919)

Vojtěch Benda (1886-1916)

Josef Václavík (1888-19??)

Václav Jiroušek (18??-19??)

František Vančura (1890-1956)

Josef Jelínek (1896-1972)

Jaroslav Šafr (18??-1917)

Vacíkováci ve Velké válce 1914-1918

Jan Surala (1889-1974)

Josef Zajíc (18??-19??)

Karel Oktábec (1894-1956)

Karel Mašata (1893-1914)

František a Josef Důrasové (1886-1960, resp. 1889-1955)

Josef Fridrich (1890-1968)

Rudolf Otáhal (1887-1973)

František Šimek (1884-1942)

František Černý (1891-19??)

Josef Prouza (1896-1974)

František Šauer (1886-1973)
Zde budeme postupně zveřejňovat další získané dokumenty popisující osudy našich předků z doby Velké války.
provozovatel portálu: Signum belli 1914