Přehled podle jednotek

Následující přehled udává pro každou jednotku rakouské armády doplňovanou z území současného Slovinska počet vojáků pohřbených na vojenských hřbitovech západní Haliče. Pokud se v přehledu některý útvar nenechází, není na západohaličských hřbitovech evidován žádný padlý příslušník takové jednotky.

87. pěší pluk174
47. pěší pluk106
17. pěší pluk74
27. zeměbranecký pěší pluk67
27. pěší pluk47
97. pěší pluk34
26. zeměbranecký pěší pluk25
8. polní kanonový pluk17
7. prapor polních myslivců13
7. polní kanonový pluk2
celkem559provozovatel portálu: Signum belli 1914