Přehled podle jednotek

Cmentarz wojenny nr 327 - Niepołomice

35. pěší pluk2 (Doplňovací okres Plzeň)
13. domobranecký pěší pluk1 (Domobranecký doplňovací okres Olomouc)
88. pěší pluk1 (Doplňovací okres Beroun)
75. pěší pluk1 (Doplňovací okres Jindřichův Hradec)
29. zeměbranecký pěší pluk1 (Zeměbranecký doplňovací okres Budějovice)
16. prapor polních myslivců1 (Vojenské velitelství Krakov (I. sborová oblast))
celkem7

Vojáci jednotek z Českých zemí

E.F.tit.Kpi.Karl HOFER [:HOFFER:]29. zeměbranecký pěší pluk26.11. 1914
Jg.Andreas LISZTVAN [:LISZTWAN:]16. prapor polních myslivců21.11. 1914
Inf.Franz WITTMANN13. domobranecký pěší pluk25.11. 1914
Inf.Josef STEINER35. pěší pluk24.11. 1914
lnf.Josef RAŠPLIČKA35. pěší pluk25.11. 1914
Inf.Anton JIRAS88. pěší pluk19.11. 1914
Inf.Josef KRATOCHWIL75. pěší pluk19.11. 1914provozovatel portálu: Signum belli 1914