Josef Fridrich

Josef Fridrich se narodil 13.1.1890 v Kroměříži. Rodina se často stěhovala po celé Moravě, Josef byl nakonec zařazen do olomouckého 54. pěšího pluku. Na počátku války studoval v Praze, nejdříve byl služby zproštěn, ale nakonec byl na podzim 1915 povolán. Jako jednoroční dobrovolník absolvoval důstojnický kurz v Opavě a v květnu 1916 odjíždí s pochodovým praporem na frontu. Po krátkém pobytu v zázemí je nasazen do průlomu u Okny a zde zajat. Později vstoupil do čs. legií v Rusku, na podzim 1917 byl přepraven s transportem legií z Archandělsku do Francie a v srpnu 1918 se po výcviku v Cognaku dostal na frontu. V říjnu byl raněn a konec války ho zastihl ve francouzské nemocnici.

Vzpomínky na svou vojenskou službu Josef Fridrich sepsal na základě svých zápisků v roce 1967.

Vzpomínky svého příbuzného nám poskytl pan Petr Nilaš. Děkujeme!
provozovatel portálu: Signum belli 1914