User Tools

Site Tools


bojova_cesta_43_litd

43. zeměbranecká pěší divize

1914

(2. armáda, ruská fronta)

ochrana hranic během rozvinování RU armády
23.8. boj u Toporoutz
26.-28.8. bitva u Zloczówa
29.-30.8. bitva na Gnilé Lipě
8.-9.9. útok na řece Wereszyca
9.-11.9. pokus o ofenzivu na Lvov
11.-25.9. ústup do Karpat

(přesun k 1. armádě)

1.-12.10. postup na San

(polovina října přesun na severní břeh Visly)

22.-26.10. bitva u Ivanogorodu
27.-31.10. ústup na Opatówku
31.10.-2.11. boje na Opatówce
16.-25.11. boje mezi Krakówem a Czenstochowou

(v polovině prosince přesun ke 4. armádě)

18.-20.12. boje na Dunajci

1915

(v lednu přesun ke 3. armádě do Karpat)

23.1.-5.2. boje první karpatské ofenzivy
27.2.-23.3. boje druhé karpatské ofenzivy
20.3.-31.3. Velikonoční bitva v Karpatech
6.-26.4. poslední boje v Karpatech
9.-10.5. bitva u Sanoku
24.5.-4.6. boje u Przemyślu
12.-15.6. bitva u Moscisk-Lubaczowa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-23.6. boje okolo Lvova
23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky
29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě
2.-5.7. pronásledování na Zlotou Lipu
20.-26.7. boje na Bugu
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
12.-14.9. střet u Swiniuchy-Rydoml
13.-24.9. ruská protiofenziva u Lucku
21.10.-3.11. boje u Nowy Aleksiniec
listopad-březen statická fronta na Volyni (u Tarnopolu)

1916

(v březnu přesun ke 3. armádě do Tyrolska, italská fronta)

27.5.-16.6. bitva u Asiago-Arsiero
16.6.-1.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(2.-10.7. přesun k 5. armádě na Soču)

4.-16.8. šestá bitva na Soči
9.-12.10. osmá bitva na Soči
31.10.-4.11. devátá bitva na Soči

1917

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
30.9. boje na Monte San Gabriele (Škabrijel)
24.-27.10. průlom u Kobaridu

(listopad přesun k 7. armádě, ruská fronta)

1918

jaro-léto ostraha hranic, Heimkehrerkordon, asistenční služba v zázemí

(srpen přesun ke skupině armád Boroevič, italská fronta)

24.-29.10. italská ofenziva na Piavě
30.-31.10. ústup za Livenzu
3.-4.11. ústupové boje 6. armády

(většina divize upadla do italského zajetí)

bojova_cesta_43_litd.txt · Last modified: 2022/04/12 18:56 by signumbelli1914