User Tools

Site Tools


vyvoj_vyzbroje

Vývoj výzbroje a výstroje během války

Nedostatek vybavení na počátku války

Už v polovině září bylo jednotkám v poli předlitavským Ministerstvem zeměbrany1) oznámeno, že mírové zásoby oděvů a výstroje, které byly zamýšleny pro pokrytí náhrady zničené výstroje jednotek v poli, byly téměř všechny využity pro nově postavené jednotky, se kterými nebylo v míru počítáno. Do pole je tudíž možno posílat pouze náhradní prádlo, obuv a podrážky bot; zásoby ostatních potřeb nebudou k dispozici dříve než v prosinci, a poté bude k dispozici měsíčně výstroj odpovídající potřebě jen zhruba 5-10 % početního stavu jednotek. Nejsou k dispozici tornistry (tzv. “telata”), namísto nichž je ale možné vyádat si batohy (“Rucksack”). Ze stejného důvodu nebudou součástmi vojenské výstroje vybaveny oddíly mimo polní službu (především pracovní oddíly). Lehce ranění a nemocní si mají ponechat veškerou výstroj, pokud je předpoklad jejich návratu do služby; naopak ti, u nichž se rychlý návrat do služby nepředpokládá, mají být v nemocnicích odstrojeni a jejich vybavení co nejrychleji odesláno do etapních skladů. Výstroj se má pokud možno sesbírat i od padlých. Je také zakázáno prodávat součásti výstroje zajatcům, kteří si mají ponechat vlastní odění.2)

1)
Je tedy otázka, zda se tento stav týkal i společné armády, nebo jen Landwehru a Landsturmu
2)
zdroj: Výnos ministerstva zeměbrany č. 6821 ze 17.9.1914, k nalezení např. v divizních dokumentech 13 LITD z října 1914 - k divizi doputoval až 16.10.
vyvoj_vyzbroje.txt · Last modified: 2021/02/03 21:42 by signumbelli1914