User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

okresy_morava

Správní rozdělení Markrabství moravského a Vévodství slezského mezi roky 1896 - 1900. Sken přílohy Ottova slovníku naučného z Wikimedia Commons.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Morava.1897.jpeg

okresy_morava.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)