User Tools

Site Tools


narodnosti_mapy

Etnografická mapa Rakousko-Uherska z roku 1855, autor Karl Freiherrn von Czoernig (1804–1889)

Národnosti v Uhrách, rok 1880

Etnografická mapa Rakousko-Uherska z roku 1890, autor Richard Andree (1835–1912)

narodnosti_mapy.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1