User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

narodnosti_mapy

Etnografická mapa Rakousko-Uherska z roku 1855, autor Karl Freiherrn von Czoernig (1804–1889)

Národnosti v Uhrách, rok 1880

Etnografická mapa Rakousko-Uherska z roku 1890, autor Richard Andree (1835–1912)

narodnosti_mapy.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)