User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

slovnik

Slovník pojmů, zkratky

česky německy maďarsky zkratka
všeobecně
zeměbrana Landwehr honvéd
domobrana Landsturm népfelkelö
císařský a královský (c. a k.) kaiserlich und königlich (k.u.k.) Császári és Királyi (cs.és kir)
císařsko-královský (c. k.) kaiserlich-königlich (k.k.) császár királi (cs. k)
královský maďarský königlich ungarisch Magyar Királyi (m.kir.)
jednotky
pěší pluk Infanterieregiment gyalog ezred (gy.e, gy.ezr) IR
zeměbranecký pěší pluk Landwehrinfanterieregiment LIR/HIR
domobranecký pěší pluk Landsturmrinfanterieregiment LstIR
pěší brigáda Infanteriebrigade gyalog dandár (gy.ddár) IBr
pěší divize Infanteriedivision gyalog hadosztály (gy.hdotly) ID
InfanterieTruppenDivision 1) ITD/JTD
zeměbranecký obvod Landwehrdistrikt honvéd kerületi parancsnokság
pluk polních kanonů Feldkanonenregiment FKR
pluk polních houfnic Feldhaubitzregiment FHR
horská dělostřelecká brigáda Feldartilleriebrigade FABr
pluk tyrolských císařských myslivců Regiment der Tiroler Kaiserjäger KJR
bosensko-hercegovský pěší pluk Bosnisch-hercegovinisches Infanterieregiment bhIR
pluk tyrolských císařských myslivců Tiroler Jäger Regiment TJR
myslivecký prapor Feldjäger battalion FJB
střelecký pluk Schützen Regiment SchR
pluk zemských střelců Landesschützen Regiment LSchR
pluk císařských střelců Kaiserschützenregiment KSchR
bosensko-hercegovinský pěší pluk Bosnisch-hercegovinische Infanterie Regiment bhIR
bosensko-hercegovinský myslivecký prapor Bosnisch-hercegovinische Feldjäger Battailon bhFJB

Maďarská výslovnost ve zkratce:

  • ny = ň
  • gy = ď
  • ly = j
  • ty = ť
  • cs = č
  • sz = s - POZOR
  • s = š - POZOR
  • zs = ž
  • ő,ű jsou jediné logické věci v maďarštině - jsou to dlouhé varianty ö a ü
  • di, ni, ti = dy, ny, ty - POZOR

Prameny:
http://www.austrianphilately.com/dixnut/dn2.htm
http://wikipedia.org
http://forum.valka.cz/index.php/f/504797

Hodnosti

1)
Truppen = vojsková, je to tam podle mě z toho důvodu, že Division znamená jak divize tak oddíl (“česky” divizion), Infanderie Division by byl oddíl pěchoty.
slovnik.txt · Last modified: 2021/07/31 09:30 by signumbelli1914