User Tools

Site Tools


italske_monitory

Vzhledem ke konstrukci (a s tím související např. rychlosti - cca 3 uzly) jde spíše o plovoucí baterie. V této souvislosti je zajímavé, že rakousko-uherské monitory na Dunaji by v terminologii Royal Navy byly spíše dělovými čluny.

Faà di Bruno
Alfredo Cappellini

italske_monitory.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1