User Tools

Site Tools


reflexe

Samozřejmě, že je občas obtížné rozhodnout, jsetli je ten který artefakt pramenem nebo reflexí (hlavně u přímých účastníků). V oddíle reflexe jsou ta díla, která nelze zařadit do oddílu prameny.

reflexe.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1