User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Doplňování jednotek v poli

Po odchodu mobilizovaných útvarů do pole zůstalo z každého z nich v místě mírové posádky náhradní těleso (doplňovací velitelství), které mělo za úkol organizovat odesílání doplňků ke své jednotce na frontě. K pluku byly vysílány pochodové prapory (Marschbatallion), k samostatným praporům pochodové roty (Marschkompanie).

Každá série pochodových formací čítala 220 000 až 280 000 mužů1). Muži zařazení do pochodových formací prodělávali 8-týdenní výcvik, který už od zimy 1914/1915 probíhal kvůli nedostatku vybavení bez ostrých střeleb a puška byla vojákům přidělena až těsně před odchodem na frontu. Od června 1915 bylo stanoveno, že druhé 4 týdny výcviku mají probíhat nikoliv v sídle doplňovacího útvaru, ale už v zázemí fronty, kde byli k dispozici zkušenější důstojníci. Od podzimu 1915 pak byl výcvik protažen na 12 týdnů – 8 týdnů v sídle doplňovacího útvaru a 4 týdny v zázemí fronty.2) Tento model se však dařilo udržovat pouze v obdobích statických bojů a malých ztrát. V roce 1915 bylo v průměru 54 % důstojníků a 20-40 % mužstva pochodových formací tvořeno muži, kteří již dříve na frontě byli.3)

Pochodové prapory byly od počátku války vysílány v intervalu 4 týdnů. Vzhledem k nedostatku dalších náhradníků a dostatečnému početnímu stavu jednotek bylo rozhodnuto od počátku roku 1916 prodloužit ho na 6 týdnů (tím se teoreticky ušetřily 3 pochodové prapory za rok)4), nicméně po Brusilovově ofenzivě musel být interval opět zkrácen na 4 týdny5).

Po překonání této krize a v souvislosti s nedostatkem dalších lidských zdrojů monarchie bylo v roce 1917 přistoupeno ke změnám v systému doplňování: pochodové formace byly (po 12 týdnech výcviku) vysílány od doplňovacích velitelství do výcvikových táborů v zázemí fronty, kde vojáci prodělali dalších 10 týdnů výcviku, než byli považování za schopné služby na frontě. Jednotka na frontě však z výcvikových táborů každý měsíc dostala přesně tolik mužů, o kolik během daného období přišla, takže měla být udržována stále na svých tabulkových početních stavech; díky tomu už nedocházelo k tomu, že by síla jednotek na frontě v klidných obdobích rostla nad předepsaný početní stav, a zároveň ve výcvikových táborech vznikala dostatečná “zásobárna” vojáků pro případné doplnění nárazových ztrát. Početní stav každé setniny pochodových praporů vysílaných z domovských posádek byl od června 1917 omezen na 100 mužů.6)

V roce 1918 byl systém opět upraven tak, že doplňovací velitelství opět vysílalo jeden pochodový prapor měsíčně, ovšem s výrazně sníženým početním stavem (namísto 250 000 mužů, kteří tvořili jednu skupinu pochodových praporů dosud, bylo takto měsíčně nyní odesíláno jen 100 000 mužů).

Formování pochodových formací začalo bezprostředně po odchodu jednotek do války v srpnu 1914, některé byly vyslány do pole ještě před započetím samotných bojů a nebyly použity k doplnění svých mateřských těles, ale byly zformovány do samostatných, tzv. pochodových brigád (ta byla tvořena pochodovými prapory několika různých pluků), které byly z valné většiny po krátké době nasazení na frontě rozpuštěny (zbytky praporů byly většinou zařazeny do svých mateřských jednotek)7).

K vytváření dalších pochodových formací vyzývá Ministerstvo války již 13.8.1914, II. pochodové prapory pěších pluků mají být připraveny k odchodu na frontu do 2.9.1914, III. pochodové prapory do 12.9. a IV. pochodové prapory do 10.10.1914.8). Skutečné odesílání pochodových formací se oproti tomuto plánu mírně zpožďovalo. Data vysílání pochodových formací některých jednotek ukazuje následující tabulka:

POZOR: Tabulka trpí tím, že u pěších pluků byly I. pochodové prapory odeslány už v srpnu, před zahájením bojů, a tvořily pochodové brigády, bojující na počátku bojů samostatně (než byly zpravidla v září rozděleny do svých mateřských pluků), kdežto u zeměbraneckých pluků nic takového nebylo a I. pochodové prapory šly na frontu až v září, aby doplňovaly ztráty svých jednotek. Do dubna 1916 je tak pořadové číslo IR (a také HIR) o jedno vyšší než pořadové číslo LIR; od května 1916 došlo ke sjednocení9). Zdá se ale, že někteří citovaní autoři u pěších pluků ty I. pochodové prapory nepočítají a jako I. označují až zářijové, čímž vzniká zmatek v číslování a datech.

I. pochodové prapory (srpen 1914)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 87 19.9.191410)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 28 21.9.191411)Od konce srpna bojoval jako součást MaIR 27, 14 MaBrig. v sestavě 3. armády12)
IR 49 350 19.9.191413)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
IR 81 427 19.9.191414)Od konce srpna bojoval jako součást 4. pochodové brigády
IR 99 493 19.9.191415)Od konce srpna bojoval jako součást 4. MaBrig.
TKJR 1 26.8.16)
TKJR 3 24.8.17)
LIR 13 721 2.9.1914 17.9.191418)

II. pochodové prapory (září 1914)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 cca 50019) cca 27.9.191420)
IR 28 23.9.191421) 29.9.191422)V Praze existuje jeho deník
IR 36 tvořen již náhradními záložníky23)
IR 99 955 27.9.191424)
IR 81 25.-28.9.191425)
IR 99 cca 1000 27.9.191426)
TKJR 1 23.9.191427)
TKJR 3 28.9.28)
LIR 13 nebyl vypraven29)

III. pochodové prapory (říjen 1914)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 cca 100030) 13.11.191431)
IR 28 29.9.191432)
IR 36 přelom září a října tvořen “kde se co dalo”33)
IR 4934) 771 30.10.191435)
IR 81 3.11.191436)
IR 88 cca 1000 26.10.191437) 1.11.191438) tvořen náhradními záložníky39)
IR 99 30.10.191440)
IV/IR 3 29.10.191441)
TKJR 1 28.9.191442)
TKJR 3 28.9.43)
LIR 13 1030 28.10.1914 3.11.191444)

IV. pochodové prapory (listopad/prosinec 1914)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 211 4.12.1914(1 setnina)45)
IR 28 12.11.191446) 10.1.191547)
IR 49 nebyl vypraven48)
IR 75 část 18.11.191449)
IR 81 ???+232 ???(2 setniny), 4.12.1914(1 setnina)50)
IR 88 16.11.191451) Téměř celý ze staršího mužstva, většinou rekonvalescentů z prvních bojů52)
IR 99 480+240 16.11.1914(2 setniny), 5.12.1914(1 setnina)53)
IV/IR 3 240 3.12.191454)
TKJR 1 13.11.1914(1 setnina)55)
TKJR 3 4.11.56)
LIR 13 272+717 21.11.1914(setnina), 18.12.1914(prapor) 25.11.1914(setnina), 26.12.1914(prapor)57) V listopadu odešla jedna pochodová setnina (mimo pořadí)

(do IV. pochodových praporů byli už zařazováni běžně náhradní záložníci a zároveň vojáci, kteří na frontě už byli na počátku války58))

V. pochodové prapory (prosinec 1914 / leden 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.12.1914 (1. setniny), 25.12.1914 (2. setniny), resp. 5.1.1915 (3. a 4. setniny)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 8 221+??? 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(zbytek)59)
IR 28 28.12.191460) 1.1.191561) 23.1.191562) možná na dvě části
IR 49 250+??? 24.12.1914(1 setnina), po Novém roce(zbytek)63)
IR 74 10.12.1914?64)
IR 81 26.12.1914(1 setnina)65)
IR 88 3.12.191466) “Více i méně starší mužstvo a rekonvalescenti”67)
IR 99 221+246+??? 24.12.1914(1 setnina), 28.12.1914(1 setnina), po Novém roce(1 setnina)68)
IV/IR 3 232 11.12.191469)
TKJR 1 22.12.1914(1 setnina), 26.12.1914(1 setnina), 30.12.(1 setnina)70)
TKJR 3 22.12.1914(2 setniny), 5.1.1915(1setnina)71)
LIR 13 256+535 2.1.1915(1 setnina), 16.1.1915(2 setniny) 6.1.1915(setnina), 22.1.1915(2 setniny)72)

VI. pochodové prapory (leden/únor 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.1.1915 (1. a 2. setniny), resp. k 30.1.1915 (3. a 4. setnina se štábem). Příchod k jednotkám se tedy očekával okolo 25.1., resp. 5.2.191573)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 20.1.1915(1 Komp.) 31.1.1915(2 Komp.)74)
TKJR 1 20.1.1915(2 setniny), 26.1.1915(1 setnina)75)
TKJR 3 26.1.191576)
LIR 13 444 18.2.1915 23.2.191577)

VII. pochodové prapory (únor/březen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 15.2.1915 (štáb a 1. a 2. setnina), resp. k 25.2. (u FJB 20.2.) (3. a 4. setnina).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.2.1915(2 Komp.) 3.3.1915(1 Komp.)78)
IR 28 přelom února a března 191579)
21.2.191580)
na dvě části81)
IR 74 10.12.1914?82)
IR 81 421+??? 26.2.1915(2 setniny), 5.3.1915(1 setnina)83)
IR 88 5.3.1915(2 setniny)84)
TKJR 1 20.2.1915(2 setniny), 27.2.1915(1 setnina)85)
TKJR 3 24.2.1915(1 setnina), 10.3.1915(2 setniny)86)
LIR 13 653 16.3.191587) 24.3.191588)Přidělen k LIR 21
LIR 15 25.3.191589)Přidělen k LIR 2
LIR 28 po 10.3.191590) před 20.3.191591)pluk u 24 ITD

VIII. pochodové prapory (březen/duben 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 15.3.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.3.191592)
IR 28 26.3.191593)
IR 36 23.3.191594)
IR 81 19./20.3.191595)
IR 88 22.3.1915(2 setniny), před 26.3.1915(zbytek)96)
TKJR 1 21.3.191597) 25.3. pak ještě 2 MGA po 1 důstojníkovi a 36 mužích
TKJR 3 22./24.3.191598)
LIR 13 752 8.4.1915 12.4.191599)

IX. pochodové prapory (duben/květen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 15.4.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.4.1915100)
IR 28 21.4.1915101) Rozdělen mezi ostatní jednotky (2 důstojníci a 253 mužů do TKJR 4)
IR 81 15./18.4.1915102) “Zkušení” vojáci vřazeni 15.4., ostatní 18.4.
TKJR 1 16.4.1915103)
TKJR 3 26./27.4.1915104)
TKJR 4 20.4.1915105)
LIR 12 1.5.1915106)
LIR 13 631 30.4.1915 5.5.1915107)

X. pochodové prapory (květen/červen 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.5.1915108)
IR 81 9.5.1915109)
TKJR 1 6.5.1915110) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici
TKJR 3 5./6.5.1915111) Nikoliv k pluku, ale na italskou hranici; do pluku asi včleněn 4.8.1915 bei Selc(?)
LIR 13 747 30.5.1915 13.6.1915112)
LIR 31 17.6.1915113)
LIR 32 nejpozději 13.6.1915114)

XI. pochodové prapory (červen/červenec 1915)

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 18.6.1915115)
TKJR 1 16.6.1915116) 26.6. pak ještě Ersatz MGA Transport - 55 mužů
TKJR 3 10.6.1915117)
LIR 13 733 26.6.1915 27.7.1915118)

XII. pochodové prapory (červenec/srpen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.6.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.7.1915119)
IR 91 27.6.1915 nebo 30.6.1915120) konec července 1915121), 11.7.1915122)včetně Jaroslava Haška
TKJR 1 2 důstojníci, 131 mužů(16 důstojníků, 728 mužů) 30.6.1915(1 setnina), 2.7.(celý prapor)123) Nikoliv k pluku, ale na italskou frontu
TKJR 3 22.7.1915124)
LIR 13 759 29.7.1915 15.8.1915125)

XIII. pochodové prapory (srpen/září 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 15.8.1915126)
IR 91 krátce před 24.9.1915127)
TKJR 1 21 důstojníků, 728 mužů 28.7.1915128) 16.7. ještě MGA (1 důstojník, 34 mužů)
TKJR 3 22./24.8.1915129) Plus 28.7. 5. MaKomp
LIR 12 polovina srpna 1915130)
LIR 13 778 25.8.1915 18.9.1915131)

XIV. pochodové prapory (září/říjen 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.8.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 19.9.1915132)včetně Karla Poláčka
TKJR 1 23.8.1915133) plus 5. MaKomp
TKJR 3 4.10.1915134)
LIR 13 764 28.9.1915 16.10.1915135)

XV. pochodové prapory (říjen/listopad 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.9.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 24.10.1915136)
TKJR 1 19 důstojníků, 683 mužů 28.9.1915137) plus 5. MaKomp - 3 důstojníci, 126 mužů plus 4.10. transport na severní bojiště 3 důstojníci, 219 mužů (Italové)
TKJR 3 22.10.1915138) Plus 3.10. 5. MaKomp.
LIR 13 725 28.10.1915 22.11.1915139)

XVI. pochodové prapory (listopad/prosinec 1915)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 23.11.1915140)
TKJR 1 1 důstojník, 728 mužů 24.10.1915141) Plus 10.11. transport na severní bojiště - 226 mužů (Italové)
TKJR 3 26.11.1915142) Plus 10.11. transport na severní bojiště
LIR 13 636 24.11.1915 19.1.1916143)

XVII. pochodové prapory (prosinec 1915 / leden 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.11.1915.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
IR 18 5.1.1916144)
TKJR 1 23.11.1915145) plus 1.12. trasnport na severní bojiště
TKJR 3 14./20.1.1916146)
LIR 13 618 11.1.1916 29.2.1916147)

(od 1916 změna periodicity: už ne každý měsíc, ale každých 6 týdnů)

XVIII. pochodové prapory (leden/únor 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 1.1.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
LIR 13 690 18.2.1916 10.4.1915148)
TKJR 1 5.1.1916149) plus 10.1. transport na severní bojiště
TKJR 3 16./18.2.1916150)
LIR 28 ?.2.1916151)

(s XVIII. pochodovými prapory na frontu přicházejí první 18letí muži)

XIX. pochodové prapory (únor/duben 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10.2.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 11.2.1916152) plus 22.2. transport na severní bojiště
LIR 13 nebyl vypraven153)

XX. pochodové prapory (duben 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.3.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 8./10.4.1916154) plus 3.4. transport na severní bojiště; nazývají ho XIX

U LIR bylo číslo XX. vynecháno, aby se srovnalo číslování s IR a HIR

XXI. pochodové prapory (květen)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 15.5.1916155) plus 16.5. transport na severní bojiště
LIR 13 nebyl vypraven156)

XXII. pochodové prapory (červen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 7.7.1916157) plus 2.7. transport na severní bojiště - 500 mužů
TKJR 3 27.6.1916158) nazývají ho XX
LIR 13 451+206 17.6.1916(2 setniny), 23.6.1916(1 setnina) 21.6.1916(2 setniny), 19.7.1916(1 setnina)159)

Mimořádné pochodové prapory (červenec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 2./3.8.1916160) nazývají ho XXI
LIR 12 14.7.1916161)
LIR 13 620 14.7.1916 30.7.1916162)

XXIII. pochodové prapory (srpen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 10./20./31.8.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.8.1916163) plus 27.8. transport na severní bojiště
TKJR 3 23.8.1916164) nazývají ho XXII
LIR 12165) 17.6.1916166)
LIR 13 642 13./21.8.1916 22.9.1916167)

XXIV. pochodové prapory (říjen 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.9.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 200 5.9.1916168) jenom Italové (takže na sever?)
TKJR 3 13./16.10.1916169) nazývají ho XXIII
LIR 13 621 3.10.1916 21.11.1916170)

XXV. pochodové prapory (listopad 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 20.10.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 24.10.1916171)
TKJR 3 nebyl vyslán172) nazývají ho XXIV
LIR 13 621 9.11.1916 12.1.1917173)

XXVI. pochodové prapory (prosinec 1916)

Měly být připraveny k odchodu k 15.12.1916.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 29.12.1916174) plus 11.1.1917 posila MGA
TKJR 3 21.12.1916(polovina), 11.1.1917(polovina)175) nazývají ho XXV
LIR 13 nebyl vypraven176)

XXVII. pochodové prapory (leden 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.2.1917177) plus 14.1.1917 transport na severní bojiště a 24.2. posila MGA

XXVIII. pochodové prapory (březen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.3.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 21.3.1917178) plus 24.3.1917 posily MGA
TKJR 3 12.3.1917179) nazývají ho XXVI

XXIX. pochodové prapory (květen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.5.1917 (1. série), resp. 1.6.1917 (2. série).

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 7.5.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)180) plus 15.5.1917 transport na severní bojiště
TKJR 3 24.4.1917181) nazývají ho XXVII

XXX. pochodové prapory (červen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 18.6.1917(1 setnina), 7.6. (1 setnina)182) plus 18.7.1917 posily MGA
TKJR 3 8.5.1917(1 setnina), 2.7. (1 setnina)183) nazývají ho XXVIII

XXXI. pochodové prapory (červenec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 20.-25.7.1917.

XXXII. pochodové prapory (srpen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k cca 25.8.1917.

XXXIII. pochodové prapory (říjen 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 25.9.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 3.10.1917(2 setniny), 7.6. (1 setnina)184) plus 6.10.1917 jedna setnina na sevrrní bojiště
TKJR 3 29.7.1917(1 setnina), 6.9.1917 (1 setnina)185) nazývají ho XXIX

XXXIV. pochodové prapory (prosinec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.11.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 1 6 důstojníků, 205 mužů 24.11.1917(2 setniny)186)

XXXV. pochodové prapory (prosinec 1917)

Měly být připraveny k odchodu k 1.12.1917.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 105 mužů + 3 důstojníci, 102 mužů 21.11.1917(1 setnina), 10.12. (1 setnina)187) plus 10.12.1917 transport na severní bojiště(2 setniny) - 6 důstojníků, 206 mužů

XXXVI. pochodové prapory (leden 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 4.1.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 17 důstojníků, 407 mužů 17.1.1917(4 setniny)188)

XXXVII. pochodové prapory (únor 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 1.2.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 6 důstojníků, 305 mužů 19.2.1918(1 setnina), 22.2. (3 setniny)189)
TKJR 3 20.2.1918190)

XXXVIII. pochodové prapory (březen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 5.3.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 102 mužů 24.3.1918(1 setnina)191)
TKJR 3 9.3.1918(1 setnina), 10.4.1918 (2 setniny)192)

XXXIX. pochodové prapory (duben 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.4.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 32 důstojníci, 100 mužů po 19.4.?193)

XL. pochodové prapory (květen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.5.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 14 důstojníci, 203 mužů + ??? 15.5.1918(2 setniny), 24.5.(4 setniny)194)
TKJR 3 2 důstojníci, 63 mužů 18.5.1918(1 setnina)195) Označují ho jako XXXVII

XLI. pochodové prapory (červen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 10.6.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 11 důstojník, 102 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 1.7.1918(1 setnina), 4.7.(1 setnina)196)
TKJR 3 15.6.1918(1 setnina)197) Označují ho jako XXXVIII

XLII. pochodové prapory (červenec 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 20.7.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka

XLIII. pochodové prapory (srpen 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.8.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 12 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů + 2 důstojníci, 101 mužů + 2 důstojníci, 102 mužů 20.8.1918(1 setnina), 3.9.(1 setnina), 6.9.(1 setnina), 13.9.(1 setnina)198)
TKJR 3 16.8.1918(1 setnina)199)

XLIV. pochodové prapory (září 1918)

Měly být připraveny k odchodu k 6.9.1918.

JednotkaPočet mužůVyslánDorazilPoznámka
TKJR 3 30.9.1918200)
1) , 2) , 3) , 4)
OULK 4
5)
OULK 4, str. 790
6)
OULK 7, str. 32
7)
např. I. MaBaon IR 28
8)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce, str. 29
9)
OeStA-Manuscript-Carnegie-Die Ö-U Armee im WK
10) , 13) , 15)
OeStA - 4. ITD
11) , 22) , 32) , 62) , 79) , 81)
Fučík: Osmadvacátníci
12)
VL IR 28, KA Wien
14) , 65)
IR 81
16) , 27) , 42) , 55) , 70) , 75) , 85) , 97) , 103) , 110) , 116) , 123) , 128) , 133) , 137) , 141) , 145) , 149) , 152) , 154) , 155) , 157) , 163) , 168) , 171) , 174) , 177) , 178) , 180) , 182) , 184) , 186) , 187) , 188) , 189) , 191) , 194) , 196) , 198)
deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv
17) , 28) , 43) , 56) , 71) , 76) , 86) , 98) , 104) , 111) , 117) , 124) , 129) , 134) , 138) , 142) , 146) , 150) , 158) , 160) , 164) , 169) , 172) , 175) , 179) , 181) , 183) , 185) , 190) , 192) , 193) , 195) , 197) , 199) , 200)
Marschformationen TKJR 3, Tyroler archiv
18) , 29) , 44) , 57) , 72) , 77) , 87) , 99) , 107) , 112) , 118) , 125) , 131) , 135) , 139) , 143) , 147) , 148) , 153) , 156) , 159) , 162) , 167) , 170) , 173) , 176)
Zeměbranci z Hané…
19) , 30)
podle početních stavů
20) , 24)
OeStA, 4. ITD
21)
Pazdera: Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády …
23) , 33) , 46) , 64) , 82) , 121) , 127)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce
25)
IR 81, podle početních stavů
26)
OeStA, 4. ITD - podle početních stavů
31) , 35) , 40) , 41) , 45) , 48) , 53) , 54) , 59) , 63) , 68) , 69)
OeStA 4. ITD
34)
číslován jako IV., a III. chybí
36)
IR 81, vzpomínky E. Russwurma
37)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; označuje ho ovšem jako IV.
38) , 39) , 51) , 52) , 66) , 67)
Wagner, Karel: S českým plukem na ruské frontě
47)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
49)
OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka
50)
IR 81, OeStA 4. ITD
58)
Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat
60)
Pichlík: Čeští vojáci proti válce; Rada, Karel: Vzpomínky
61)
Rada, Karel: Vzpomínky
73)
KA-NFA-DK-1020-17 ITD, Jänner-Februar 1915 - sdělení sboru divizi o pochodových formacích z 7.1.1915
74) , 78) , 92) , 100) , 108) , 115) , 119) , 126) , 132) , 136) , 140) , 144)
Válečný deník IR 18
80)
Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 95
83)
IR 81 - 21 LITD
84)
21 LITD
88) , 89)
Dějiny LIR 21
90)
dopis Václava Šlajse, via M.Š.
91)
Dokumenty 2. pěší divize
93)
Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat; Kunz: Tajnosti rakouského generálního štábu, str. 128
94)
Glód, Bogusław: Czesi u Sękowej
95)
IR 81, vzpomínky E- Russwurma
96)
OeStA 21. LITD, X. Korps
101) , 105)
Feldakten TKJR 4, Tyroler archiv
102) , 109)
IR 81 - Kypr
106) , 166)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013
113) , 114)
Urbański: Die Geschichte der k.k. Schützendivision 46; neuvádí číslo praporu
130)
Tomáš Jakl: Francouzský legionář Zdenko Waldhütter, in Legionářský směr 4/2013; překlepem však uvádí “polovina července”, srpen vyplývá pouze z kontextu
151)
Vzpomínky Františka Marka
161)
kmenový list Wenzel Bárta via David Říha
165)
tohle by měl být asi spíš XII.
doplnovani_jednotek.1662812903.txt.gz · Last modified: 2022/09/10 14:28 by signumbelli1914