User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

osobnosti

This is an old revision of the document!


Jaké osobnosti vkládat

Osobnosti zde prezentované by měli mít (stejně jako celá wiki) vztah k první světové válce a území současné Slovenské a České Republiky (tedy budoucí bývalé ČSR) - půjde tedy o Čechy, Slováky, Němce, Rusíny, Maďary, Poláky, atd, atd…

Zároveň by mělo jít nejen o profesionální vojáky, ale i o (mimo válečných let) civilisty. Zde bych zavedl ( a s nikým o tom nediskutoval) zlaté pravidlo, že vojáků nebude více než civilistů.

osobnosti.1383078687.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:40 (external edit)