User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_111

IR 111

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z IV/11, III/88 a III/35; 19. pěší divize, italská fronta)

1918

od počátku roku statická fronta v Tyrolsku

(červenec-srpen v 56. zeměbranecké pěší divizi)

(srpen-září přímo pod XIV. sborem, pak pod XXI. sborem)

září-říjen boje u Zugna Torty
bojova_cesta_ir_111.txt · Last modified: 2020/03/21 15:36 by signumbelli1914