User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_ir_119

IR 119

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z IV/54, IV/3 a I/93; 48. pěší divize, italské válčiště)

1918

15.-19.6. boje u masivu Monte Grappa
24.6.-15.7. italský protiútok v oblasti Monte Grappa
září boje na Monte Pertica
24.-28.10. obrana na Monte Grappa
bojova_cesta_ir_119.txt · Last modified: 2020/03/21 14:55 by signumbelli1914