User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_125

IR 125

(vznikl při reformě na konci roku 1917 z IV/25, II/60 a IV/67; 53. pěší divize, italská fronta)

1918

(v dubnu přesun z Transylvánie do Tyrolska, italská fronta)

24.6.-13.7. italský protiútok na horské frontě
10.8., 19.9., 11., 24. a 25.10. boj u Mt di Val Bella
30.-31.10. krize skupiny Krobatin
1.-2.11. italský průlom na Planině Sedmi obcí

(většina divize padla 3.-4.11. do italského zajetí)

bojova_cesta_ir_125.txt · Last modified: 2020/05/07 08:41 by signumbelli1914