User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_66

IR 66 - pluk (I., III. a IV. prapor)

1914

(15. pěší divize, ruská fronta)

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
12.-25.9. ústup za Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.-23.10. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakova
1.-13.12. bitva u Limanowe
25.-31.12. boje na Białe

1915

18.2. boje západně od Tarnova

(na přelomu února a března přesun do Karpat)

6.-10.3. a 17.-18.3. boje u Otynie
2.-8.5. boje u Osmolody
9.-20.5. ruská protiofenziva na Dněstru
13.-20.5. boje u Kolomey
5.6.-19.7. vytlačení ruských jednotek z jižního břehu Dněstru
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
12.10. boje na Strypě
8.11. boj u Pomorce

1916

27.12.-26.1. Novoroční bitva
13.4. boj u Beremian
polovina května boje na dolní Strypě
6.-16.6. Brusilovova ofenziva ve východní Haliči
28.-30.6. boje u Piotrowa
4.-10.7. boje u Barysze
28.7.-3.8. bitva na Dněstru
8.-11.8. boje na Zloté Lipě
30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva

1917

od počátku roku statické pozice u Stanislavova
6.-16.7. bitva u Stanislavova-Kaluže (Kerenského ofenziva)

(v červenci přesun do Transylvánie, rumunská fronta)

počátek srpna postup severovýchodně od Belboru
do jara statické pozice

1918

od jara okupační síly v Polsku (Mil. Gen. Gouv. Lublin)
od června okupační síly na Ukrajině

(na přelomu října a listopadu přesun na Balkánskou frontu, nestihla už dojet)

IR 66 - odloučený prapor (II. prapor)

(7. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

21.-21.8. boj u Visegradu
6.9.-4.10. boje na Drině
24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu
29.11.-15.12. porážka v Srbsku a vyklizení země

1915

do května nečinná fronta na Sávě

(od května v 15. horské brigádě, přesun na Soču, italská fronta)

23.5.-22.6. rozvinutí a první boje v Přímoří
12.-20.8. boje u Tolminu
konec září a 25.-29.10. boje u Dolje

1916

15.5. operace úderných oddílů na Krnu
po celý rok statické pozice na horní Soči

1917

(od podzimu v 7. horské brigádě)

24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-1.11. bitva u Codroipo-Latisany
30.10.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. pronásledování na Piavu
v prosinci boje v sektoru Monte Grappa

(od konce roku 1917 prapor součástí 65. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_66.txt · Last modified: 2020/05/21 21:46 by signumbelli1914