User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_98

IR 98 - pluk (II., III. a IV. prapor)

(10. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
8.-10.10. boje u Javorniku Polskeho
11.10. obsazení Jaroslavi
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
21.-23.11. boje u Żmigrodu
24.11.-2.12. boje u Krempne a ústup k Bardejovu
1.-13.12. útok do týla ruských armáda v bitvě u Limanowe
13.-17.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
18.-20.12. boje u Ryglic
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
25.-27.12. ústup na úpatí Karpat
28.-31.12. boje u Gorlic

1915

2.2.-17.3. boje jižně od Gorlic
2.-8.5. průlom u Gorlic
12.5. boje severně od Rzeszówa
18.5.-27.5. boje na předmostí Sanu u Sieniawy
12.-15.6. průlom u Moscisk-Lubaczówa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-22.6. boje u Osuch
26.-28.6. postup na Tomaszów
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
16.-18.7. útok podlé Bystrzyce
19.-28.7. bitva u Chodelu
29.7.-1.8. obsazení Lublinu
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje u Ostrowa

(12.8. přesun k 1. armádě)

12.-17.8. postup na Brest Litevský
19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boj u Ujezdcy
16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku
od listopadu statická fronta u Lucku

1916

(březen přesun do Tyrolska, italská fronta)

27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera

(přelom června a července dočasně u 6. pěší divize)

16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(na počátku října přesun na sočskou frontu, přidělen do 9. pěší divize)

4.11. boj u Jamiana

1917

(od jara zpět u 10. pěší divize)

12.5.-5.6. desátá bitva na Soči
18.8.-13.9. jedenáctá bitva na Soči
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
2.-4.11. překročení Tagliamenta
5.-10.11. pronásledování na Piavu
13.11. pokud o překročení Piavy

1918

15.-25.10. bitva na Piavě
24.-29.10. italská ofenziva na Piavě

IR 98 - odloučený prapor (I. prapor)

(14. horská brigáda, srbské bojiště)

1914

od srpna obrana Kotoru, bez větších akcí
6.9.-4.10. bitva na Drině

(od října v Kombinované divizi Goiginger)

24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo
16.-25.11. bitva na Kolubaře
29.11.-15.12. porážka třetího tažení do Srbska a ústup ze země

1915

leden-květen nečinná fronta na Sávě

(od května nezávislá brigáda, přesun na sočskou frontu, italské bojiště)

23.6.-7.7. první bitva na Soči
18.7.-10.8. druhá bitva na Soči
18.10.-4.11. třetí bitva na Soči
10.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči

(v prosinci přesun do Kotoru, zde v 47. divizi, balkánské bojiště)

1916

leden-březen dobytí Černé Hory a severní Albánie
od dubna statická fronta v Albánii jižně od Durazza

(v létě přímo pod 47. divizí)

1917

statická fronta v Albánii

(na podzim 20. horská brigáda)

7.9.-21.10. boje na výšinách Kamia
25.-29.11. boje v sektoru Devoli

(od konce roku 1917 součástí nového 118. pěšího pluku)

bojova_cesta_ir_98.txt · Last modified: 2020/05/07 07:26 by signumbelli1914