User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_kuldstir_14

k.u. LdstIR 14

(100. domobranecká pěší brigáda, ruská fronta)

1914

v srpnu v armádní skupině Falkenfeld(?)
v říjnu v týlu 1. armády (I. sboru)

(na podzim pravděpodobně zánik)

bojova_cesta_kuldstir_14.txt · Last modified: 2020/05/19 18:55 by signumbelli1914