User Tools

Site Tools


bojova_cesta_kuldstir_16

k.u. LdstIR 16

(97. domobranecká pěší brigáda, určena posádkou pevnosti Przemyśl)

1914

na počátku války přidělena 3. armádě, zřejmě od září v Přemyšlu
v září 1. obležení pevnosti Přemyšl
od listopadu 2. obležení pevnosti Přemyšl

1915

březen kapitulace pevnosti Přemyšl, ruské zajetí, zánik

1916

1917

1918

(v říjnu 1918 se vyskytuje jeden prapor v úseku pobřežní obrany Durazzo, albánská fronta)

bojova_cesta_kuldstir_16.txt · Last modified: 2020/05/19 18:58 by signumbelli1914